Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Politechnika Warszawska liderem pierwszej edycji Rankingu Studiów Inżynierskich

Politechnika Warszawska liderem pierwszej edycji Rankingu Studiów Inżynierskich

Trzynaście najlepszych programów studiów, z dwudziestu jeden kierunków technicznych ocenianych w Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017, znajduje się w Politechnice Warszawskiej.

Kapituła obradująca pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera oceniła uczelnie techniczne przez pryzmat sześciu kryteriów. Prestiż mierzony był za pomocą badania opinii kadry akademickiej. Absolwenci na rynku pracy - poprzez badanie opinii pracodawców (realizowane przez „IBM Indicator”) oraz badanie „Ekonomiczne Losy Absolwentów” (realizowane przez MNiSW). Przy ocenie potencjału akademickiego zastosowano wskaźniki: ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz nadane stopnie naukowe. Efektywność naukową mierzono za pomocą publikacji, cytowania oraz indeksu Hirsha. W kategorii potencjał dydaktyczny wskaźnikami były: jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, wyróżniająca ocena PKA oraz akredytacje środowiskowe. O innowacyjności stanowiły patenty i prawa ochronne.

Politechnika Warszawska zajęła pierwsze miejsce w aż trzynastu kierunkach studiów: automatyka i robotyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa), architektura (Wydział Architektury), biotechnologia (Wydział Chemiczny), energetyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa), elektronika i telekomunikacja (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), elektrotechnika (Wydział Elektryczny), geodezja i kartografia (Wydział Geodezji i Kartografii), informatyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), inżynieria biomedyczna (Wydział Mechatroniki), inżynieria chemiczna i procesowa (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej), mechatronika (Wydział Mechatroniki), technologia chemiczna (Wydział Chemiczny) oraz transport (Wydział Transportu).

Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej z wyróżnieniami za najlepiej prowadzone kierunki techniczne w kraju/fot. BPI

Po trzy najlepsze kierunki studiów zdobyły: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (fizyka techniczna na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej, inżynieria materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, mechanika i budowa maszyn na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) oraz Politechnika Wrocławska (budownictwo na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego, górnictwo i geologia na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii oraz zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Mechanicznym).

Zwycięzcy I Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017:

ARCHITEKTURA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Architektury
 2. Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
 3. Politechnika Śląska, Wydział Architektury

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 3. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

BIOTECHNOLOGIA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
 2. Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 3. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

BUDOWNICTWO

 1. Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
 2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

ELEKTRONIKA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 3. Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

ELEKTROTECHNIKA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 3. Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

ENERGETYKA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw
 3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

FIZYKA TECHNICZNA

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 2. Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki
 3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
 3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

GÓRNICTWO I GEOLOGIA

 1. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

INFORMATYKA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
 2. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
 3. Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 1. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 2. Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
 3. Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

LOGISTYKA

 1. Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
 2. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny
 3. Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

MECHATRONIKA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
 2. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
 2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
 3. Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

TRANSPORT

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
 2. Politechnika Śląska, Wydział Transportu
 3. Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 1. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
 2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji
 3. Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania

Więcej informacji TUTAJ >>

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
Fundacja Perspektywy

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI