Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Podpisanie porozumień

Podpisanie porozumień dwustronnych w Wietnamie

Podczas wizyty polskiej delegacji w Wietnamie zawarte zostało porozumienie dotyczące współpracy międzynarodowej między Polską i Wietnamem w obszarze szkolnictwa wyższego.  Zwiększa ono limity osobowe dwustronnej wymiany akademickiej.

Zapisy umożliwią  również odpłatne przyjmowanie studentów z Wietnamu na polskich uczelniach. Jak podkreślił Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin - „umiędzynarodowienie polskiego systemu szkolnictwa wyższego jest kluczowym warunkiem podniesienia jakości kształcenia”. Jest ono także gwarancją zdobycia przez studentów kompetencji niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym zglobalizowanym świecie i stanowi szansę na zwiększenie rozpoznawalności polskiej nauki - uważa Wicepremier.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez resort nauki - współpraca naukowa i badawcza pomiędzy Polską a Wietnamem rozwija się już od wielu lat. Kraje te prowadzą wspólne badania w sektorze budownictwa okrętowego oraz medycyny.

Najwięcej studentów z Wietnamu, którzy studiują kierunki informatyczne, wybrało Politechnikę Warszawską. Wietnamczycy, którzy kończą polskie uczelnie, po powrocie do kraju często pełnią ważne funkcje w życiu politycznym, administracji publicznej czy przemyśle.  

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI