Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Nagrody Nobla 2017

Nagrody Nobla 2017

Mechanizmy regulujące zegar dobowy, fale grawitacyjne i mikroskopia krioelektronowa - to odkrycia, za które przyznano Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny, fizyki oraz chemii. Pozostali laureaci w artykule poniżej. 

Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young zostali laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny „za odkrycie molekularnych mechanizmów kontrolujących rytmy okołodobowe u organizmów żywych”. Dzięki badaniom przeprowadzonym na muszce owocowej naukowcom udało się wyizolować gen odpowiadający za kodowanie białka gromadzącego się w komórkach w czasie nocy i degradowanie go w ciągu dnia. Zidentyfikowali też inne białka biorące udział w tym mechanizmie.

Rainer Weiss oraz Barry C. Barish i Kip S. Thorne zostali laureatami Nagrody Nobla z fizyki „za decydujący wkład w detektor LIGO i obserwacje fal grawitacyjnych”. Fale grawitacyjne w kosmosie zostały zaobserwowane po raz pierwszy 14 września 2015 r. Fale - których istnienie wiek temu przewidział już Albert Einstein - powstają wskutek kolizji dwóch czarnych dziur. Dotarcie echa tych fal do detektora LIGO w USA zajęło 1,3 mld lat.

Jacques Dubochet, Joachim Frank i Richard Henderson zostali laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii „za prace nad metodą mikroskopii krioelektronowej, pozwalającej na określanie w wysokiej rozdzielczości struktury biocząsteczek w roztworach". Odkrycie to umożliwia oglądanie białek z rozdzielczością pozwalającą dostrzec poszczególne atomy, co może przyczynić się nie tylko do zrozumienia procesów życiowych, ale i opracowania nowych leków.

Nagrodę Nobla 2017 w dziedzinie literatury otrzymał Kazuo Ishiguro. Uzasadniając wybór Akademia Szwedzka zaznaczyła, że autor w swoich powieściach, które „są pełne wielkiej siły emocjonalnej, obnaża otchłań kryjącą się pod naszym złudnym poczuciem połączenia ze światem”.

Pokojowa Nagroda Nobla w 2017 przypadła w udziale Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej (ICAN). Komitet noblowski podkreślił, że organizacja otrzymała wyróżnienie za „zwracanie uwagi na katastrofalne skutki humanitarne, jakie miałoby użycie broni jądrowej” i „wysiłki na rzecz wprowadzenia traktatowego zakazu posiadania takiej broni”.

W dziedzinie ekonomii laureatem Nagrody Nobla 2017 został Richard H. Thaler uhonorowany za wkład w ekonomię behawioralną. 

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI