Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Mazowieckie innowacje 2016

Mazowieckie innowacje 2016

Publikacja „Mazowsze 2016: innowacje, trendy, wyzwania” prezentuje konkretne inicjatywy i działania, które mają szansę w realny sposób wpłynąć na oblicze naszego regionu. Jednym z pomysłów jest utworzenie systemu regionalnych klastrów kluczowych.

Opracowanie przedstawia punkt widzenia przedstawicieli różnych środowisk, którzy wskazują, że Mazowsze posiada duży potencjał dynamicznego rozwoju z szansą na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Według Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego wśród „kluczowych inicjatyw mających wpływ na rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości na Mazowszu w 2016 roku należy wskazać identyfikację inteligentnych specjalizacji i związany z nią proces przedsiębiorczego odkrywania oraz proces wyboru regionalnych klastrów kluczowych”

Publikacja przytacza również opinię Marcina Postawki z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, który wśród czynników determinujących rozwój regionu w kontekście innowacyjnych trendów wskazuje m.in.:

  • rozwój sieciowania i współpracy pomiędzy firmami, nauką,
  • rosnącą liczbą startupów i stołecznego środowiska startup,
  • rosnącą popularność modelu corporate venturing innowacji,
  • rozwój finansowania społecznego innowacji oraz ciekawych unikatowych projektów biznesowych,
  • popytowe podejścia do innowacji (open innovation) dotyczące wszystkich praktycznie sektorów,
  • rosnące znaczenie innowacji społecznych oraz wielu organizacji działających w tym obszarze.

Pełny raport dostępny jest TUTAJ.

Opracowano na podstawie: eurofundsnews.eu

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI