Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Mazowieckie innowacje 2016

Mazowieckie innowacje 2016

Publikacja „Mazowsze 2016: innowacje, trendy, wyzwania” prezentuje konkretne inicjatywy i działania, które mają szansę w realny sposób wpłynąć na oblicze naszego regionu. Jednym z pomysłów jest utworzenie systemu regionalnych klastrów kluczowych.

Opracowanie przedstawia punkt widzenia przedstawicieli różnych środowisk, którzy wskazują, że Mazowsze posiada duży potencjał dynamicznego rozwoju z szansą na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Według Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego wśród „kluczowych inicjatyw mających wpływ na rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości na Mazowszu w 2016 roku należy wskazać identyfikację inteligentnych specjalizacji i związany z nią proces przedsiębiorczego odkrywania oraz proces wyboru regionalnych klastrów kluczowych”

Publikacja przytacza również opinię Marcina Postawki z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, który wśród czynników determinujących rozwój regionu w kontekście innowacyjnych trendów wskazuje m.in.:

  • rozwój sieciowania i współpracy pomiędzy firmami, nauką,
  • rosnącą liczbą startupów i stołecznego środowiska startup,
  • rosnącą popularność modelu corporate venturing innowacji,
  • rozwój finansowania społecznego innowacji oraz ciekawych unikatowych projektów biznesowych,
  • popytowe podejścia do innowacji (open innovation) dotyczące wszystkich praktycznie sektorów,
  • rosnące znaczenie innowacji społecznych oraz wielu organizacji działających w tym obszarze.

Pełny raport dostępny jest TUTAJ.

Opracowano na podstawie: eurofundsnews.eu

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW