Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Kuźnie kadr dla biznesu

Kuźnie kadr dla biznesu

Politechnika Warszawska jest nie tylko kuźnią kadr, ale i skarbnicą praktycznej wiedzy. O tym, czy nauka, biznes i regulacje prawne sprzyjają rozwojowi wynalazczości – dla Pulsu Biznesu mówi Krzysztof Wieczorek z PW.

Anna Bełcik w artykule „Wyboista droga z uczelni na rynek” (Puls Biznesu 29.08.2014) przygląda się problemom, które związane są wprowadzaniem wynalazków na rynek. Zauważa braki w finansowaniu ich rozwoju oraz niejasne reguł w procesie ustalania właściciela praw majątkowych i rozliczania zysków z komercjalizacji odkrycia naukowego. W artykule autorka ustosunkowuje się do wchodzącej w życie 1 października ustawy, która wprowadza nowe rozwiązania prawne odnoszące się do tzw. uwłaszczenia naukowców. Jak pisze Bełcik - Nowe regulacje prawne stwarzają możliwość negocjowania umowy pomiędzy uczelnią a naukowcem i wspólnego ustalania warunków, na jakich będzie przeprowadzana komercjalizacja danego rozwiązania. Strony mogą ustalić, kto ma prawo do własności oraz na jakich warunkach będzie przebiegać dalsza praca nad wynalazkiem.

Krzysztof Wieczorek, Pełnomocnik Rektora ds. inżynierii finansowania projektów w Politechnice Warszawskiej uważa, że zmiany w „uwłaszczeniu naukowców" pozytywnie wpłyną na proces komercjalizacji wynalazków i prac badawczych. - Uczelnie zostaną zmuszone do szybszego działania. Jasne zasady współpracy mogą też zachęcić naukowców do większego angażowania się w projekty badawcze i dopasowywania ich do faktycznych potrzeb i wymogów rynkowych. Choć w tym przypadku najwięcej korzyści przyniosłoby oczywiście połączenie sił. Ale zmiany są potrzebne także w formułach finansowania badań naukowych i opodatkowania ich efektów, w zakresie organizacyjnym uczelni, procedurach wprowadzania wynalazków na rynek i sposobach edukowania rynku o korzyściach wynikających ze współpracy z przedstawicielami świata nauki - wylicza Krzysztof Wieczorek.

Cytowany w artykule Krzysztof Szubert z BCC podkreśla również rolę nowych technologii, które powinny być stale rozwijane w ścisłej współpracy z instytucjami zapewniającymi źródło finansowania. Według eksperta „innowacyjna gospodarka" będzie nią tylko z nazwy, jeśli absolwent uczelni nie będzie wiedział, jak sprawnie poruszać się po rynku.

Powiązany artykuł:
Uwłaszczenie naukowców według eksperta Politechniki Warszawskiej

Źródło: Anna Bełcik, Wyboista droga z uczelni na rynek, Puls Biznesu 29.08.2014 r.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI