Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Konferencja rektorów KRASP o projekcie Ustawy 2.0

Konferencja rektorów KRASP o projekcie Ustawy 2.0

Przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP popierają główne kierunki regulacji w nowym projekcie ustawy o uczelniach. Zapewnili także, iż z uznaniem odnotowują działania resortu nauki w dopracowywaniu projektu.

Jak można przeczytać w uchwale sygnowanej przez przewodniczącego KRASP prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej - „Popieramy główne kierunki regulacji w tym nowym projekcie. Uwzględnia on wiele propozycji zawartych w raportach Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa wyższego KRASP opublikowanych przed i po Narodowym Kongresie Nauki". Jak napisano w dokumencie - „Uważamy, że możliwe i celowe jest dalsze udoskonalenie projektu ustawy. Deklarujemy gotowość uczestniczenia w tym procesie, także podczas obrad komisji parlamentarnych”.

W opinii rektorów warunkiem efektywnego wdrożenia nowych rozwiązań jest znaczne zwiększenie poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego zapowiedziane przez Wicepremiera Jarosława Gowina. Sam projekt reformy zakłada dochodzenie do finansowania nauki i szkolnictwa wyższego na poziomie 1,8 proc. PKB w 2025 r.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest przedstawicielskim organem uczelni akademickich, utworzonym przez polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie.

Poparcie dla reform zadeklarowali wcześniej również przedstawiciele: Parlamentu Studentów RP, Sieci Małych i Średnich Publicznych Uczelni Akademickich oraz Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl 

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW