Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Kierunek? Woda!

Kierunek? Woda!

Na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ukazał się artykuł dotyczący oferty studiów na kierunkach zajmujących się wodą, m.in. prowadzonych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, główny podmiot odpowiedzialny za krajową gospodarkę wodną, sprawdziło, co oferują potencjalnym „specjalistom od wody” rozmaite uczelnie oraz jak wygląda możliwość zatrudnienia po ukończeniu studiów związanych z gospodarowaniem wodami.

- Na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ) mamy trzy kierunki. „Inżynieria środowiska” jest największym z nich pod względem liczebności studentów. To też kierunek o bardzo długiej tradycji (został otwarty w 1970 r., kiedy powstał Instytut Inżynierii Środowiska). Absolwenci tego kierunku zyskują wiedzę niezbędną do tego, by w przyszłości projektować rozmaite obiekty, zarówno konstrukcyjno-budowlane, inżynieryjno-hydrotechniczne, jak i instalacje w zakresie sieci (m.in. wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych czy wentylacyjnych). Blisko 20 lat temu w czasach mody na studiowanie „Ochrony środowiska” również otworzyliśmy ten kierunek. Na prośbę studentów stał się z czasem także kierunkiem inżynieryjnym. Naszym najmłodszym wydziałowym „dzieckiem”  jest „Biogospodarka” - interdyscyplinarny kierunek, który prowadzimy razem z Politechniką Łódzką i Wojskową Akademią Techniczną - mówi dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. Politechniki Warszawskiej, dziekan WIBHiIŚ.

Artykuł „Kierunek? Woda!” dostępny jest na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

CYTAT TYGODNIA

"

 

Na tym świecie nie ma nic równie trudnego do zdobycia i równie łatwego do stracenia jak zaufanie

Haruki Murakami

"

2
Paź

Inauguracja roku akademickiego w Płocku

11:00

10
Paź

Targi KONIK 2020

10:00 - 11 Paź 16:00

10
Paź

Noc Innowacji

10:00 - 23:45

12
Paź

XXV Targi Pracy na WEiTI PW

08:00

16
Paź

Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich

00:00 - 18 Paź 00:00

20
Paź

Inżynieria Ruchu Lotniczego 2020

10:00 - 21 Paź 13:00

23
Paź

Forum Inżynierów Przyszłości - online

09:30 - 25 Paź 17:15

29
Paź

Targi CSR

09:00 - 17:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego