Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Jak młodzież wybiera studia?

Jak młodzież wybiera studia?

Wzrosło znaczenie kierunków inżynieryjnych, jednak liczba kandydatów jest nadal niewystarczająca względem potrzeb rynku pracy - to jeden z wniosków zawarty w publikacji Policy Note „Jak młodzież wybiera studia?”.

Wśród absolwentów szkół średnich widoczny jest wzrost znaczenia kierunków związanych z zawodami pożądanymi na rynku pracy oraz spadek zainteresowania niektórymi kierunkami społecznymi.

W ocenie autorów publikacji, na zmianę preferencji wpłynęły informacje z rynku pracy, a także prawdopodobnie przywrócenie obowiązkowej matury z matematyki, uruchomienie programów wsparcia kształcenia na kierunkach ścisłych oraz kampanie informacyjne skierowane do kandydatów.

W podsumowaniu podkreślono, że szkoły wyższe, również oświata, „powinna skupiać się na kształceniu kompetencji, które będą potrzebne dzisiejszym uczniom do odnalezienia się na rynku pracy przyszłości”. W tym celu należy m.in. wprowadzić system doradztwa zawodowego, zmiany w podstawach programowych i egzaminach zewnętrznych przy zaangażowaniu pracodawców oraz zwiększyć nacisk na rozwijanie u uczniów kompetencji analitycznych, społecznych i językowych.

Seria Policy Notes to wspólna publikacja powstała we współpracy ZNP z Fundacją Naukową Evidence Institute. Jej celem jest popularyzacja wyników badań dotyczących edukacji i rynku pracy.

Policy_Note_1_2018

Źródło: Paweł Dembowski/naukawpolsce.pap.pl

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW