Biuletyn PW / Przegląd prasowy / 15. edycja Nagród Naukowych Polityki

15. edycja Nagród Naukowych Polityki

18 października 2015 r. po raz piętnasty wręczone zostały Nagrody Naukowe Polityki. Od 2001 roku Fundacja Tygodnika Polityka przekazała w ramach programu stypendialnego 5 mln 862 tys. zł. Pieniądze trafiły do 257 młodych naukowców.

Poniżej przedstawiamy tegorocznych laureatów, do których trafiły stypendia po 30.000 zł:

NAUKI HUMANISTYCZNE: dr Jan Kwapisz

Rocznik 1981. Adiunkt w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedmiotem jego zainteresowań są zabawy słowem w starożytnej poezji, głównie z okresu hellenistycznego: wiersze-obrazki, akrostychy, anagramy, palindromy, zagadki. Jego doktorat, nagrodzony przez premiera Donalda Tuska, poświęcony był sześciu najdziwniejszym wierszom greckiej starożytności. Zorganizowanie międzynarodowej pionierskiej konferencji o antycznych zabawach lingwistycznych i wydanie książki będącej jej podsumowaniem, zapewniło mu na świecie miano eksperta od poetyckich osobliwości.

NAUKI SPOŁECZNE: dr hab, prof. SGH Marcin Kolasa

Rocznik 1978. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekonomii Ilościowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Prowadzone przez niego badania nad cyklem koniunkturalnym w małych otwartych gospodarkach służą zrozumieniu funkcjonowania gospodarek krajów rozwijających się i mających w perspektywie wejście do strefy euro, czyli takich jak Polska. Badania te dostarczają wskazówek dla polityki monetarnej, fiskalnej i makrostabilnościowej oraz prognozowania makroekonomicznego. Praca w Narodowym Banku Polskim pozwala mu wykorzystywać tę wiedzę w praktyce. Aktualnie swoje badania kontynuuje w ramach stypendium Fulbright Senior Award na uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.

NAUKI O ŻYCIU: dr Paweł Szczęsny

Rocznik 1980. Adiunkt na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN.

Życie to system złożony i jedną z jego cech jest duża odporność na zaburzenia. Chyba, że zdarzy się tragiczny w skutkach "efekt motyla", który na stałe wytrąci go z równowagi. Nowe mechanizmy powstawania nowotworów, regulacji przepływu krwi, czy metoda przewidywania ryzyka wystąpienia śmierci łóżeczkowej u niemowląt to efekty poszukiwań takich właśnie zdarzeń przez doktora Szczęsnego. Nasz finalista jest aktywnie zaangażowany w promowanie otwartości nauki - rozumianej nie tylko jako powszechny dostęp do wyników badań, ale przede wszystkim otwartość na potrzeby społeczne.

NAUKI ŚCISŁE: dr Agata Karska

Rocznik 1985. Adiunkt w Instytucie Obserwatorium Astronomiczne na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Głównym nurtem jej badań są obserwacje fizyko-chemiczne gazu w obszarach formowania młodych gwiazd. Ich wyniki mają fundamentalne znaczenie dla zrozumienia fizyki powstawania gwiazd i mogą dać odpowiedź na kluczowe pytanie, co determinuje masę gwiazdy. Doświadczenie zdobywała m.in. w trakcie studiów doktoranckich w renomowanym Instytucie Maksa Plancka w Garching pracując przy projektach wykorzystujących dane z Kosmicznego Obserwatorium Herschela. Za najlepszą część swojej pracy uważa opiekę naukową nad studentami, którym zapewnia kontakt ze światowymi ekspertami  w ramach stworzonej przez siebie Grupy Astrofizyki Molekularnej.

NAUKI TECHNICZNE:dr inż. Jerzy Domżał

Rocznik 1978. Adiunkt w Katedrze Telekomunikacji na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Prowadzi badania w ważnej i przyszłościowej dziedzinie - teleinformatyce, koncentrując się na Internecie Przyszłości, w kontekście gwarantowania jakości obsługi i niezawodności. Opracował i zgłosił do ochrony patentowej w wielu krajach prototyp rutera, pozwalającego na bardziej wydajne wykorzystanie zasobów sieciowych i obniżenie kosztów funkcjonowania sieci, a tym samym i rachunków dla użytkowników. Jego zdolności dydaktyczne docenili studenci - w 2014 roku został wybrany przez nich najlepszym wykładowcą na pierwszym roku Teleinformatyki AGH. Wraz z dziećmi napisał cykl artykułów pod nazwą „Rozmowy z dziećmi o świecie nowoczesnych technologii”.

Nagrody Finałowe w wysokości 10.000 zł otrzymała pozostała 10 finalistów:

NAUKI HUMANISTYCZNE: mgr Krzysztof Kloc, doktorant w Instytucie Historii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

NAUKI HUMANISTYCZNE: mgr Grzegorz Szalast, doktorant w Katedrze Archeologii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

NAUKI SPOŁECZNE: dr Kacper Gradoń, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Nauk Sądowych UW, Associate Professor w UCL Department of Security & Crime Science.

NAUKI SPOŁECZNE: dr Urszula Markowska-Manista, adiunkt w Katedrze Podstaw Pedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz sekretarz naukowa Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka w APS.

NAUKI SPOŁECZNE: dr Artur Pokropek, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, lider Zespołu Analiz Osiągnięć Uczniów w Instytucie Badań Edukacyjnych.

NAUKI O ŻYCIU: dr  Joanna Nynca, adiunkt w Zakładzie Biologii Gamet i Zarodka Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.

NAUKI O ŻYCIU: dr n. med. Ewa Wunsch, Zakład Biochemii Klinicznej i Molekularnej oraz Klinika Gastroenterologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

NAUKI ŚCISŁE: dr Joanna Kowalska, adiunkt w Laboratorium Chemii Bioorganicznej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

NAUKI TECHNICZNE: dr inż. arch. Bartosz Haduch, adiunkt w Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego i na Uniwersytecie Rolniczym im H. Kołłątaja w Krakowie.

NAUKI TECHNICZNE: dr hab. inż., prof. AGH Łukasz Madej, kierownik Pracowni Modelowania Wieloskalowego w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, profesor nadzwyczajny AGH.

Laureaci wyłonieni zostali dwuetapowo przez dwie Kapituły:

  • I etapu, tzw. Profesorską w składzie:

prof. dr hab. Ewa Bartnik, prof. dr hab. Grażyna Borkowska, prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, prof. dr hab. Henryk Domański, prof. dr hab. Adam Frączek, prof. dr hab. Tomasz Giaro, prof. dr hab. Michał Kleiber, prof. dr hab. Janusz Kramarek, prof.dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz, prof. dr hab. Jan Madey, prof. dr hab. Barbara Markiewicz; prof. dr hab. Marcin Pałys, red. Zdzisław Pietrasik, prof. dr hab. n. med. dr h. c. Aleksander Sieroń, dr hab. prof. UW Maria Skoczek, prof. dr hab. Tomasz Szapiro, red. Adam Szostkiewicz, red. Dorota Szwarcman, prof. dr hab. Wiesław Władyka.

  • II etapu, tzw. Obywatelską w składzie:

Henryka Bochniarz, prof. Magdalena Środa, prof. Marek Belka, Juliusz Braun, Robert Firmhofer, Andrzej Klesyk, Marek Kondrat, prof. Tomasz Nałęcz, Sławomir S. Sikora, prof. Cezary Szczylik, Krzysztof Zanussi, Jerzy Baczyński.

Więcej informacji na stronie: www.polityka.pl/stypendia

Powiązane materiały:

Nagrody Naukowe Polityki 2014 rozdane
Nagrody Naukowe Polityki 2013

Źródło: Tygodnik POLITYKA

CYTAT TYGODNIA

"

Ważniejsze od robienia wszystkiego tak jak trzeba,
jest robienie tego co trzeba

Peter Drucker

"

22
Lis

Szlachetna Paczka w PW

08:00 - 10 Gru 08:00

9
Gru

Wampiriada - zbiórka krwi

09:00 - 14:00

9
Gru

Przyszła perspektywa UE 2021-2027 - warsztaty

12:00 - 14:30

14
Gru

Współczesne wyzwania zarządzania projektami

15:00 - 17:00

27
Wrz

TRIZ Future 2022

08:00 - 29 Wrz 19:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI