Pracownicze Plany Kapitałowe

W ślad za informacją o zawarciu przez Politechnikę Warszawską umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi z PKO TFI poniżej udostępniamy materiały informacyjne dotyczące pracowniczych planów kapitałowych.

1 marca 2021 r. zostaną zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące terminów i sposobu procedowania uczestnictwa w PPK.

Dodatkowo pracownikom PW zostanie udostępniona w Portalu Pracowniczym aplikacja do generowania wniosków dotyczących dobrowolnego uczestnictwa lub rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Informacje dotyczące PPK zostaną również przesłane na służbowe konta e-mail.

Co warto wiedzieć o PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe z PKO TFI

Pakiet emerytalny dla uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) lub Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Zniżki i promocje dla pracowników oszczędzających w PPK zarządzanym przez PKO TFI