Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

W ślad za informacją o zawarciu przez Politechnikę Warszawską umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi z PKO TFI poniżej udostępniamy materiały informacyjne dotyczące pracowniczych planów kapitałowych.