Zniżki dla studentów i pracowników PW

Centermed Warszawa wraz z Polską Fundacją Gastroenterologii informują, że od dnia 01.05.2012 roku wszystkim pracownikom, studentom oraz emerytom Politechniki Warszawskiej przysługuje zniżka 20% na wizyty komercyjne u specjalistów oraz na badania komercyjne świadczone przez Centermed Warszawa oraz Polską Fundację Gastroenterologii.

Aby otrzymać zniżkę, należy przedstawić dowód ubezpieczenia wystawiony przez zakład pracy, legitymację studencką PW, legitymację emeryta Politechniki Warszawskiej (wystawioną przez Dział Socjalny PW).
 
Centermed Warszawa zaprasza do placówki przy ul.Waryńskiego 10A.