Pismo okólne nr 01/2013 Kanclerza PW z dnia 03/01/2013

W sprawie ponadstandardowych usług medycznych dla pracowników Politechniki Warszawskiej w I kwartale 2013 rok.