Informacja z dnia 15/10/2012 Rektorskiej Komisji ds. Akademickiej Służby Zdrowia PW

Informacja o badaniach ponadstandardowych dla pracowników PW w r.a. 2012/2013.

 

Pismo okólne Kanclerza PW nr 6/2012 w sprawie ponadstandardowych usług medycznych dla pracowników Politechniki Warszawskiej w r.a. 2012/2013 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej