Informacja nt. możliwości uzyskania kopii dokumentacji medycznej

Informacja na temat możliwości uzyskania kopii dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w przychodniach SPZOZ dla Szkół Wyższych „PALMA”