Informacja nr 01/2012 z dnia 1.02.2012 Rektorskiej Komisji ds. Akademickiej Służby Zdrowia Politechniki Warszawskiej

Od września ubiegłego roku opiekę medyczną nad P.T. Pracownikami i Studentami Politechniki Warszawskiej przejęła wyłoniona w drodze konkursu firma CenterMed. Powstał nowy, niepubliczny ZOZ - CenterMed Warszawa Sp. z o.o., z którym odpowiednie umowy podpisały Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.

Firma CenterMed wykonała generalny remont wnętrza budynku przy ul. Waryńskiego 10a i częściowy remont parteru przychodni budynku przy ul Mochnackiego 10. Z dniem 01.01.2012 decyzją Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego przestał istnieć publiczny ZOZ dla Szkół Wyższych włączony w strukturę PZOZ „Attis”, który zatrudnia część personelu dawnego ZOZ-u i archiwizuje dokumentację medyczną poradni specjalistycznych.

Aktualnie na terenie kampusów naszej uczelni funkcjonują wszystkie przychodnie: przy ul.Waryńskiego 10a, ul. Narbutta 85 i ul. Mochnackiego 10.
Nieodpłatne porady lekarskie można uzyskać w każdej z tych przychodni w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
Nieodpłatne są również badania z zakresu medycyny pracy (MP) w przychodni przy ul.Waryńskiego 10a.

W związku z tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia ogłasza konkursy na finansowanie poradni specjalistycznych co dwa lata (w roku 2012 takiego konkursu nie będzie) firma CenterMed Warszawa wystąpiła do NFZ o przydział środków na ten cel z rezerwy. Wystąpienie to zostało poparte specjalnym pismem, sygnowanym przez Rektorów Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Z pisemnym poparciem również wystąpiły Związki zawodowe, Samorządy Studentów i Samorządy Doktorantów PW i UW. Niestety, do chwili rozwiązania tego problemu porady lekarzy specjalistów, przyjmujących w przychodniach CenterMed, będą odpłatne. Na podstawie skierowań lekarza POZ można oczywiście zgłaszać się do lekarzy specjalistów w dowolnych przychodniach, posiadających kontrakty z NFZ na nieodpłatne porady specjalistyczne.

W zakresie stomatologii w przychodni przy ul. Waryńskiego 10a funkcjonuje gabinet „Hajdent” dr H. Stepanjan - wszelkie konsultacje i przeglądy są dla pracowników i studentów PW za symboliczną złotówkę, natomiast opłaty za zabiegi są takie same, jak w placówkach z refundacją NFZ.

Harmonogram pracy lekarzy i dane kontaktowe są podane na oddzielnej zakładce.