Dodatkowe świadczenia zdrowotne dla pracowników PW w roku 2018

fot.pixabay

fot. pixabay

W ramach dodatkowych nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych Politechnika Warszawska uruchamia drugą transzę ponadstandardowych badań profilaktycznych.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone badania pracowników, którzy zgłosili się w pierwszej transzy i ze względu na wyczerpanie funduszy zostali wpisani na listę rezerwową. Z tymi osobami skontaktuje się personel CenterMed-u.

Pozostali pracownicy powinni zgłaszać się od 19.11.2018 r. (osobiście, dzwoniąc lub przesyłając wypełniony formularz z załącznika nr 2 na adres biuro-warszawa[at]centermed.pl ) w celu ustalenia terminu wykonania badań.

Szczegóły dotyczące warunków wykonania badania są opisane w piśmie okólnym Kanclerza Politechniki Warszawskiej wraz z załącznikami.