Biuletyn PW / Odpowiedzialna uczelnia / Z życia społeczności PW / Politechnika Warszawska została partnerem Programu ABC rozwoju

Politechnika Warszawska została partnerem Programu ABC rozwoju

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt podpisał deklarację, w ramach której uczelnia przystępuje do Programu ABC Rozwoju. 

Jako aktywny „wolontariusz IT” Politechnika Warszawska będzie czynnie wspierać inicjatywę i promować wśród współpracowników cel statutowy programu, którym jest niesienie pomocy z zakresu dostępu do sprzętu komputerowego dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

ABC Rozwoju wspiera szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe, a także inne podmioty, które potrzebują takiej pomocy (mało kto wie, że aż ponad 1.000 szkół w Polsce nie posiada ani jednego komputera). Dzięki współpracy z największymi podmiotami na rynku IT, w tym zwłaszcza Microsoft Polska, który będzie wyposażać komputery w odpowiednie oprogramowanie narzędziowe, Program ABC zmniejszy ten obszar wykluczenia cyfrowego najmłodszego pokolenia.

Pomoc kierowana bedzie do placówek, które nie posiadają, lub posiadają w niewystarczającej ilości, bądź jakości sprzęt IT. W ramach Programu ABC rozwoju doprowadzone do pełni sprawności komputery, wyposażone we właściwe oprogramowanie dotrą do takich szkół i usprawnią proces edukacyjno-wychowawczy tych placówek.

Program koordynowany jest przez Fundację IT Leader Club Polska z udziałem szeregu innych organizacji, np. Fundacji im. Prof. Kazimierza Bartla, w ramach realizacji celów związanych z inicjatywą „eKompetencje Przyszłości” i misją „Szerokiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych” - powołanymi pod patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Opracowano na podstawie materiałów abcrozwoju.org

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI