Biuletyn PW / Odpowiedzialna uczelnia / Z życia społeczności PW / Politechnika Warszawska została partnerem Programu ABC rozwoju

Politechnika Warszawska została partnerem Programu ABC rozwoju

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt podpisał deklarację, w ramach której uczelnia przystępuje do Programu ABC Rozwoju. 

Jako aktywny „wolontariusz IT” Politechnika Warszawska będzie czynnie wspierać inicjatywę i promować wśród współpracowników cel statutowy programu, którym jest niesienie pomocy z zakresu dostępu do sprzętu komputerowego dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

ABC Rozwoju wspiera szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe, a także inne podmioty, które potrzebują takiej pomocy (mało kto wie, że aż ponad 1.000 szkół w Polsce nie posiada ani jednego komputera). Dzięki współpracy z największymi podmiotami na rynku IT, w tym zwłaszcza Microsoft Polska, który będzie wyposażać komputery w odpowiednie oprogramowanie narzędziowe, Program ABC zmniejszy ten obszar wykluczenia cyfrowego najmłodszego pokolenia.

Pomoc kierowana bedzie do placówek, które nie posiadają, lub posiadają w niewystarczającej ilości, bądź jakości sprzęt IT. W ramach Programu ABC rozwoju doprowadzone do pełni sprawności komputery, wyposażone we właściwe oprogramowanie dotrą do takich szkół i usprawnią proces edukacyjno-wychowawczy tych placówek.

Program koordynowany jest przez Fundację IT Leader Club Polska z udziałem szeregu innych organizacji, np. Fundacji im. Prof. Kazimierza Bartla, w ramach realizacji celów związanych z inicjatywą „eKompetencje Przyszłości” i misją „Szerokiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych” - powołanymi pod patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Opracowano na podstawie materiałów abcrozwoju.org

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Kiedy nie wiesz
jak się zachować,
zachowaj się przyzwoicie

 

 

Antoni Słonimski

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW