Biuletyn PW / Odpowiedzialna uczelnia / Z życia społeczności PW / Politechnika Warszawska na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Politechnika Warszawska na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Politechnika Warszawska otrzymała nagrodę Kongresu Gospodarki Elektronicznej i Fundacji „Promyk Słońca” za wybitne osiągnięcia w zakresie wykorzystywania nowych technologii na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

7 października 2020 r. w warszawskim Klubie Bankowca, podczas transmitowanego na żywo XV Kongresu Gospodarki Elektronicznej w imieniu uczelni statuetkę i dyplom odebrał dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. uczelni, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Warszawskiej.

Kapituła nagrody wzięła pod uwagę całokształt działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, doceniając prospołeczne myślenie, nowatorstwo, wrażliwość społeczną oraz budowanie świadomości, że przestrzeń publiczna powinna być dostępna dla wszystkich.

Kadra naukowo-dydaktyczna i studenci uczelni są autorami wielu wynalazków i innowacyjnych rozwiązań technologicznych uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Jednym z przykładów może być projekt „e-MaxPower” pod kierunkiem Łukasza Krawczuka vel Walczuka, którego efektem było skonstruowanie sterowanego joystickiem bolida elektrycznego dla dziesięciolatka z dystrofią mięśniową.

Politechnika Warszawska wspiera studentów z niepełnosprawnościami oraz podejmuje szereg działań na rzecz dostępności. Przyznając nagrodę, członkowie kapituły podkreślili znaczenie jakie uczelnia przywiązuje do integracji osób z niepełnosprawnością oraz przygotowania warunków, w których mogą w pełni rozwinąć swój potencjał.

Organizowany przez Związek Banków Polskich Kongres Gospodarki Elektronicznej to wydarzenie łączące biznes, administrację oraz środowisko akademickie.

Zdjęcie: prof. Robert Zalewski, Prorektor ds. Studenckich i Katarzyna Tutaj, Przewodnicząca Rady Kół Naukowych, fot. BPI
zdjęcie nagrody i dyplomu, fot. Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Kwiaty nie zakwitną bez ciepła słońca. Ludzie nie mogą stać się ludźmi bez ciepła przyjaźni

Phil Bosmans

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

MNiSW

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego