Biuletyn PW / Odpowiedzialna uczelnia / Z życia społeczności PW / Częściowe przywracanie działalności Politechniki Warszawskiej

Częściowe przywracanie działalności Politechniki Warszawskiej

Ważne informacje dla studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej związane z częściowym przywracaniem działalności Uczelni.

Od 1 czerwca 2020 r. zostaje częściowo przywrócona działalność dydaktyczna Politechniki Warszawskiej zgodnie z zarządzeniem Rektora PW nr 32/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zakresu,  zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności dydaktycznej  Politechniki Warszawskiej.

Zgodnie z zarządzeniem m.in.:

 • działalność mogą wznowić pracownie, aby umożliwić przeprowadzanie badań przez studentów ostatnich lat studiów realizujących prace dyplomowe w celu umożliwienia ukończenia tych prac;
 • egzaminy dyplomowe, oprócz realizowanych w trybie zdalnym, mogą odbywać się na terenie Politechniki Warszawskiej, z zachowaniem wszelkich możliwych zasad i wymogów bezpieczeństwa;
 • do 31 lipca 2020 r. należy uruchomić i przeprowadzić zdalnie zajęcia (wykłady i ćwiczenia), które zostały odwołane i do tej pory nieuruchomione;
 • zajęcia dotychczas realizowane w trybie zdalnym kontynuuje się w tym trybie, aż do końcowego zaliczenia lub egzaminu;
 • zakończenie zajęć oraz zakończenie sesji egzaminacyjnej odbędzie się zgodnie z obowiązującym harmonogramem roku akademickiego 2019/2020, z możliwością elastycznego traktowania sesji egzaminacyjnej i z planowanymi 4-tygodniowymi wakacjami w sierpniu;
 • sesja egzaminacyjna czerwcowa i wrześniowa przeprowadzana będzie w trybie zdalnym.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora PW nr 33/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności dydaktycznej  Politechniki Warszawskiej:

 • wstrzymane są wyjazdy i przyjazdy służbowe zagraniczne i krajowe pracowników, doktorantów i studentów PW;
 • wstrzymane są przyjazdy na Politechnikę Warszawską gości zagranicznych;
 • wstrzymana jest organizacja wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, integracyjnych oraz naukowych (tj. koncertów, konferencji, itp.) w Politechnice Warszawskiej za wyjątkiem wydarzeń organizowanych z użyciem środków porozumiewania się na odległość;
 • wstrzymane są wszystkie zajęcia sportowe;
 • zawieszona jest organizacja obozów studenckich nieobjętych programem studiów;
 • zawieszone są zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej;
 • wznowiona zostaje działalność Biblioteki Głównej PW w zakresie i zgodnie z określonym przez Dyrektora Biblioteki Głównej harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Biblioteki;
 • dziekanaty i inne jednostki organizacyjne związane z obsługą studentów i doktorantów działają z zachowaniem określonych w zarządzeniu zasad bezpieczeństwa;
 • wstrzymane jest kwaterowanie nowych osób w domach studenckich.

W okresie zagrożenia epidemicznego pracują działy administracyjne uczelni. 

Zapraszamy do obejrzenia nagrania skierowanego do całej wspólnoty akademickiej
- przesłania Rektora PW związanego z częściowym przywracaniem działalności Uczelni

 

W celu ograniczenia ryzyka epidemiologicznego prosimy o załatwianie spraw za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej. Dane kontaktowe do pracowników PW dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej.

Uwaga! W dniach 16 - 29 maja 2020 r. na mocy Zarządzenia Rektora Politechniki Warszawskiej nr 29/2020 z dnia 14 maja 2020 r. wprowadzone zostają regulacje w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie PW.

Zarządzenie ogranicza obowiązki świadczenia pracy przez pracowników Politechniki Warszawskiej na terenie Uczelni tylko do przypadków niezbędnych dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni w zakresie:

 • obsługi administracyjnej i finansowej;
 • obsługi specjalistycznej laboratoriów;
 • zapewnienia ochrony budynków i terenów PW;
 • zapewnienia ciągłości działania systemu informatycznego w Uczelni.

Pozostali pracownicy, w okresie 16-29 maja 2020 r, nie świadczą pracy na terenie Uczelni. Kierownicy jednostek organizacyjnych zorganizują, w miarę możliwości, pracę zdalną dla wszystkich pracowników swojej jednostki.

Aktualne zalecenia znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

List Rektora prof. Jana Szmidta do wspólnoty Politechniki Warszawskiej

Koronawirus - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Bez zmian pozostają wcześniejsze rekomendacje: 

 1. Do odwołania wstrzymuje się zagraniczne wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej.
 2. Pracownicy, studenci i doktoranci PW powracający z wyjazdów zagranicznych z krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym (aktualne informacje są dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego), gdzie występuje wzmożona liczba zachorowań spowodowanych koronawirusem, zobowiązani są po powrocie do przebywania przez 2 tygodnie w domu i tam wykonywania swojej pracy lub nauki. O tym fakcie należy powiadomić dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej drogą elektroniczną (na adres e-mail dostępny na stronie jednostki) oraz przesłać kopię powiadomienia na adres powiadomienia@pw.edu.pl z informacją o miejscu, dacie powrotu i celu wyjazdu (służbowy/prywatny).
 3. W kwestiach związanych z delegacjami, przyjazdami i wyjazdami zagranicznymi prosimy o kontakt z Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej:

w innych sprawach prosimy zapytania kierować na adres: powiadomienia@pw.edu.pl.

Wskazówki dotyczące postępowania w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów zawiera załącznik zamieszczony na naszej stronie.

W pilnych przypadkach studenci i pracownicy PW pytania związane ze swoim zdrowiem mogą kierować do konsultantów CenterMed telefonicznie: +22 592 48 77 lub +22 592 48 78 – całodobowa obsługa po polsku oraz angielsku lub na adres poczty elektronicznej: SOS@CENTERMED.PL (PL) lub HELP@CENTERMED.PL (EN).

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajdują się rekomendacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19.

Prosimy również o zapoznanie się z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem dostępną na stronie MNiSW. 

Zachęcamy także do śledzenia aktualności publikowanych przez GIS oraz na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Początek jest najważniejszą częścią pracy

Platon

"

3
Wrz

Warsaw Spacetime Conference

00:00 - 4 Wrz 00:00

16
Paź

Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich

00:00 - 18 Paź 00:00

20
Paź

Inżynieria Ruchu Lotniczego 2020

10:00 - 21 Paź 13:00

23
Paź

Forum Inżynierów Przyszłości

00:00 - 25 Paź 00:00

29
Paź

Targi CSR

09:00 - 17:00

17
Lis

Konferencja naukowa DEMIST’20

09:30 - 16:00

2
Lip

Forum Budowlane 2021

00:00 - 3 Lip 00:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego