Biuletyn PW / Odpowiedzialna uczelnia / Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji / Wybory Społecznych Inspektorów Pracy i Rzeczników Zaufania

Wybory Społecznych Inspektorów Pracy i Rzeczników Zaufania

Zgłoszono kandydatury na Społecznego Inspektora Pracy oraz Rzecznika Zaufania dla jednostek Administracji Centralnej Politechniki Warszawskiej. Przed Uczelnią wybory, które rozpoczynają się 27 marca br. 

W ramach wyborów Społecznych Inspektorów pracy i Rzeczników Zaufania dla jednostek Administracji Centralnej zgłoszono kandydatury:

- na Społecznego Inspektora Pracy p. Tadeusza Węgrzynowskiego,

- na Rzecznika Zaufania - p. Beatę Jankowską.

W środę 27. marca br. w godz. 9.00 - 12.00 urna do głosowania będzie stała w korytarzu w Dziale Socjalnym na I piętrze w gmachu na ul. Noakowskiego.

W czwartek 28. marca br. w godz. 12.00 - 15.00 urna będzie dostępna w pok. 159 (biuro NSZZ Solidarność) w Gmachu Głównym. 

Do jednostek poza tymi gmachami tj. akademiki, zespoły artystyczne, CEZAMAT, Straż Akademicka itp. - członkowie Komisji Skrutacyjnej będą dojeżdżać z „urną” od godz. 9.30 dnia 27 marca br. O ich przyjeździe jednostki administracyjne będą powiadamiane po kolei.

1 kwietnia br. odbędą się wybory uczelniane na Społecznego Inspektora Pracy, godz. 12.00 sala 160, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej (wybierają Społeczni Inspektorzy Pracy z jednostek).

O terminie wyborów na Uczelnianego Rzecznika Zaufania poinformujemy w terminie późniejszym.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW