Biuletyn PW / Odpowiedzialna uczelnia / Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji / Wybory Społecznego Inspektora Pracy

Wybory Społecznego Inspektora Pracy

W dniach 11 i 12 kwietnia br. odbędą się ponowne wybory Społecznego Inspektora Pracy dla jednostek Administracji Centralnej PW. Wyboru dokonać będzie można spośród trzech zgłoszonych kandydatur.

Ze względu na to, że wybrany dla jednostek Administracji Centralnej PW Społeczny Inspektor Pracy mgr Tadeusz Węgrzynowski został wybrany na Uczelnianego Społecznego Inspektora Pracy i nie może pełnić jednocześnie obu funkcji (§ 2 p. 5 Regulaminu wyborów społecznych inspektorów pracy), ponownie wybieramy Społecznego Inspektora Pracy (SIP) dla Administracji Centralnej PW. 

Zgłoszono trzy kandydatury:

  • Justyna Burchart (Biuro Spraw Osobowych)
  • Walentyna Jakuć (Administracja Gmachu Głównego)
  • Jacek Trojanowski (Dział Socjalny)

Kandydaci wyrazili pisemnie zgodę.

Głosowanie do urny w dniach:

  • 11 kwietnia 2019 r. (czwartek), od godz. 12.00 - 15.00;
  • 12 kwietnia 2019 r. (piątek) w godz. 10.00 - 14.00

w pokoju 159, Gmachu Głównego PW (1 urna) oraz w Dziale Socjalnym (korytarz, 2 urna).

Do jednostek poza terenem głównym Komisja Skrutacyjna będzie przyjeżdżać z urną po uprzednim powiadomieniu telefonicznym.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW