Biuletyn PW / Odpowiedzialna uczelnia / Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji / Kształcenie osób z niepełnosprawnością w szkole wyższej

Kształcenie osób z niepełnosprawnością w szkole wyższej

11 stycznia 2021 r. na Wydziale Zarządzania PW odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Skierniewskiej pt. „Zarządzanie procesowe kształceniem osób z niepełnosprawnością w szkole wyższej”.

W swojej pracy mgr inż. Marta Skierniewska, pracownik badawczo-dydaktyczny PW i pełnomocnik dziekana Wydziału Zarządzania ds. osób z niepełnosprawnościami, opracowała metodę, bazującą na podejściu procesowym, określania warunków studiowania (w tym adaptowania przez uczelnię jej organizacji i warunków kształcenia) dla poszczególnych niepełnosprawności. Badania doktorantki wsparły Wydziały Politechniki Warszawskiej: Fizyki, Elektryczny, Inżynierii Lądowej oraz Inżynierii Produkcji.

W świetle dynamicznych zmian dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami i toczących się dyskusji na temat ich samodzielności i niezależności, rozprawa mgr inż. Marty Skierniewskiej ma ważny wymiar społeczny. Niewątpliwie edukacja i ukończenie szkoły wyższej dają zaawansowane możliwości samodzielnego funkcjonowania i niezależności poprzez późniejsze zatrudnienie, a osoby z niepełnosprawnościami coraz ambitniej do tego dążą.

Możliwość edukacji, jak wynika z badań empirycznych i analizy literatury, nie tylko zapewnia samodzielność, ale także nadaje sens życiu, dostarcza satysfakcji i spełnienia zarówno zawodowego, jak i ogólniej - życiowego. Dzięki możliwości zatrudnienia osoby z niepełnosprawnościami mogą, w miarę swoich możliwości, w pełni korzystać z życia, np. samodzielnie mieszkać, rozwijać swoje pasje, a także podróżować.

Jest to zupełnie odwrotny model funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie niż jeszcze paręnaście lat temu, kiedy je izolowano, tworzono dla nich szkoły specjalne oraz osobne (choć w specyficzny sposób przystosowane) zakłady pracy. Izolacja powodowała narastającą frustrację, poczucie bycia gorszym obywatelem, blokowała możliwości rozwoju, rehabilitacji oraz integracji z resztą społeczeństwa.

Aktualnie sytuacja zmienia się diametralnie, tak co do świadomości społeczeństw, ale i z uwagi na to, że osoby z niepełnosprawnościami wzięły sprawy w swoje ręce. Udzielają się w mediach, korzystają z mediów społecznościowych, gdzie publikują swoje zawodowe oraz hobbistyczne osiągnięcia i nie odstają w tym od osób pełnosprawnych. Domagają się równych szans w dostępie do rynku, aby być pełnoprawnymi i pełnowartościowymi obywatelami oraz klientami. W tym domagają się równoprawnego dostępu do edukacji, nie tylko na kierunkach, na których - zdaniem osób pełnosprawnych - mogą studiować, ale i wszelkich innych, wskazując, że niemal wszystkie bariery dla tego dostępu tak naprawdę nie leżą po ich stronie, lecz są stereotypową postawą myślową osób uważających się za pełnosprawne (kwestia kto jest, a kto nie jest pełnosprawny wbrew pozorom nie jest oczywista i także została poruszona w rozprawie).

Osoby z niepełnosprawnościami chcą mieć swobodne prawo wyboru drogi życiowej, a w zakresie edukacji i zawodu swobodę wyboru zarówno kierunku studiów, specjalności, profilu zawodowego, jak również wyboru rodzaju wykonywanej w przyszłości pracy.

W takim ujęciu jedyną barierą uniemożliwiającą wykonywanie danej pracy powinno być tylko własne bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami oraz bezpieczeństwo innych osób, na które oddziałuje praca osób z niepełnosprawnościami. Ważnym jest nieograniczanie ich w realizacji aspiracji oraz stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju od edukacji do aktywności zawodowej. Nikt z osób uważających się za pełnosprawne nie powinien decydować za osoby z niepełnosprawnościami w ich sprawach, o ile dana osoba nie jest ubezwłasnowolniona. Ograniczenia tkwią głównie w ludzkich głowach. Można rzec, że kto chce, ten szuka sposobu, aby niwelować bariery, a kto tego nie chce, ten szuka pretekstu, aby je stwarzać.

Promotorem pracy doktorskiej była prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska, a promotorem pomocniczym dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska, obie z Wydziału Zarządzania. Recenzentami byli: dr hab. inż. Justyna Bugaj z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr hab. inż. Radosław Wolniak z Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Powiązane materiały:

Politechnika Warszawska coraz bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami
Warunki studiowania dla osób z niepełnosprawnością

Źródło: Wydział Zarządzania PW
Zdjęcie: fot. Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych w Biurze Spraw Studenckich PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Motywacja jest tym, co pozwala Ci zacząć, nawyk jest tym,
co pozwala Ci wytrwać

Jim Ryun

"

31
Lip

Obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

16:30 - 1 Sie 17:00

7
Wrz

Konferencja Technicznej Kontroli Zapór

00:00 - 10 Wrz 00:00

13
Wrz

Graphene and other 2D materials - konferencja

00:00 - 15 Wrz 00:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

00:00 - 23 Wrz 00:00

20
Wrz

Bezpieczeństwo energetyczne - konferencja

00:00 - 21 Wrz 00:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

16
Paź

Targi KONIK 2021

09:00 - 17 Paź 16:00

16
Lis

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa DEMIST'21

08:00 - 17 Lis 20:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI