Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Nauka / Wydział IBHiIŚ PW z Godłem Promocyjnym „Teraz Polska”

Wydział IBHiIŚ PW z Godłem Promocyjnym „Teraz Polska”

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej został kolejny raz nagrodzony Godłem Promocyjnym „Teraz Polska” w kategorii „Innowacje”.

Zwycięski projekt pt. „System do sterowania i zarządzania ciepłem w budynkach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji SOZE RSI” to już drugie Godło Promocyjne „Teraz Polska”, które Wydział IBHiIŚ PW otrzymał w okresie ostatnich dwóch lat.

W Polsce, układy do regulacji i sterowania energią w budynkach pochodzą z krajów Europy zachodniej i powstały w drugiej połowie ubiegłego wieku. W wyniku wieloletnich prac prowadzonych przez prof. nzw. dr hab. inż. Witolda J. Chmielnickiego, został opracowany innowacyjny system do sterowania i zarządzania energią w budynkach. Opracowany w Politechnice Warszawskiej i wdrożony w wielu obiektach system korzystnie oddziałuje na środowisko, gdyż w wyniku zmniejszenia zużycia ciepła, powoduje m.in. ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Ponadto zapewnia znaczną poprawę komfortu cieplnego i jakości regulacji procesów cieplnych w budynkach. System został wdrożony w budynkach biurowych i szkolnych, w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, w budynkach hotelowych (np. LIM Center - Marriott Warszawa), a także w zakładach przemysłowych (Unilever - Bydgoszcz). Opracowany innowacyjny system zapewnia zmniejszenie zużycia energii od 10 do 30 proc. Zostało to stwierdzone na podstawie pomiarów w zmodernizowanych obiektach. Zwrot poniesionych kosztów w przypadku modernizacji istniejących rozwiązań, to okres tylko 2-3 lat, natomiast w następnych latach zapewnia jedynie oszczędności. Jest to najbardziej efektywny sposób na oszczędzanie energii.

Dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. PW Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki ze statuetką „Teraz Polska” podczas uroczystej Gali,
fot. Kamil Broszko, źródło: Teraz Polska

Do 29. edycji Konkursu „Teraz Polska” wpłynęło blisko 100 zgłoszeń, z których 55 zdobyło uznanie Branżowych Komisji Ekspertów i nominacje do Godła „Teraz Polska”. Finalnie Kapituła Konkursu dokonała wyboru laureatów. 3 czerwca br. podczas konferencji prasowej w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej ogłoszono i zaprezentowano tegorocznych zwycięzców Konkursu, a wieczorem podczas Gali, nastąpiło uroczyste wręczenie charakterystycznych statuetek. W uroczystej Gali wzięli udział przedstawiciele Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga, Dziekan Wydziału; dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. PW Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki; autorzy nagrodzonego projektu innowacyjnego: prof. nzw. dr hab. inż. Witold Chmielnicki i mgr inż. Eryk Chmielnicki, a także eksperci współpracujący od wielu lat z Fundacją Godła Promocyjnego „Teraz Polska”: dr inż. Marian Rubik, dr inż. Lucjan Furtak i dr inż. Olgierd Niemyjski.

Prof. nzw. dr hab. inż. Witold Chmielnicki i mgr inż. Eryk Chmielnicki - autorzy projektu innowacyjnego wyróżnionego statuetką „Teraz Polska”, fot. Kamil Broszko, źródło: Teraz Polska

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, PW realizuje wiele prac naukowo-badawczych, w tym o charakterze innowacyjnym. Z uwagi na realizowaną ostatnio strategię przyspieszonego rozwoju przemysłowego kraju, ukierunkowaną na produkty i technologie o charakterze innowacyjnym, Wydział zgłosił do konkursu „Teraz Polska” innowacyjne rozwiązanie - system do sterowania i zarządzania ciepłem w budynkach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji SOZE RSI. Za to właśnie rozwiązanie 3 czerwca br., w imieniu Wydziału, dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. PW Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW odebrał statuetkę „Teraz Polska”.

To już druga statuetka przyznana IBHiIŚ PW. Pierwsze Godło Promocyjne „Teraz Polska” Wydział otrzymał w 2017 roku za innowacyjne rozwiązanie dr. hab. inż. Ryszarda Zwierzchowskiego - „Akumulator ciepła dla systemów ciepłowniczych w Polsce”. Technologia znalazła już zastosowanie w kilku największych systemach ciepłowniczych w Polsce zasilanych z Elektrociepłowni EC Siekierki, EC Kraków, EC Białystok, czy też EC Bielsko Biała, przynosząc wymierne efekty w postaci oszczędności energii i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery.

Prof. nzw. dr hab. inż. Witold Chmielnicki i mgr inż. Eryk Chmielnicki - autorzy nagrodzonego projektu innowacyjnego w towarzystwie Prodziekana Wydziału ds. Ogólnych i Nauki oraz dr. hab. inż. Ryszarda Zwierzchowskiego - laureata „Teraz Polska”
z 2017 roku, fot. Kamil Broszko, źródło: Teraz Polska 

W środowisku polskiego przemysłu, ale także polskiej nauki i techniki Godło Promocyjne „Teraz Polska” ma bardzo wysoki prestiż i jest powszechnie rozpoznawalnym znakiem promocyjnym. W tegorocznym konkursie Godło przyznano trzynastu produktom, siedmiu usługom oraz trzem innowacjom.

Lista Laureatów oraz Wyróżnionych w konkursie dostępna jest na stronie internetowej - terazpolska.pl

Powiązany materiał:
Akumulator ciepła z PW z Godłem „Teraz Polska”

Źródło: IBHiIŚ PW
Zdjęcia: Kamil Broszko, źródło zdjęć: Teraz Polska

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW