Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Nauka / Pracownicy PW w składzie nowej Rady Naukowej Instytutu Łączności - PIB

Pracownicy PW w składzie nowej Rady Naukowej Instytutu Łączności - PIB

Pracownicy Politechniki Warszawskiej znaleźli się w składzie Rady Naukowej Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego, której pierwsze posiedzenie w nowej kadencji odbyło się 27 maja 2021 r.  

Przewodniczącym Rady został wybrany ponownie dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW z Wydziału Zarządzania (do Rady nominowany przez Ministra Cyfryzacji), zaś wiceprzewodniczącymi dr hab. inż. Marian Kowalewski, prof. PW  z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych oraz prof. dr hab. inż. Paweł Szczepański z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW (obaj są także pracownikami Instytutu Łączności).

Instytut Łączności jest nowoczesną placówką badawczo-rozwojową, zatrudniającą około 250 osób, w tym zespoły naukowców i specjalistów o wysokich kompetencjach w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych. Ogromne tempo zmian w tych obszarach i związane z tym kształtowanie się cywilizacji informacyjnej, rozumianej jako połączenie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, stanowi wyzwanie, któremu Instytut jest dedykowany od swego zarania.

Historia Instytutu Łączności

Początki Instytutu Łączności sięgają 1928 r. Z inicjatywy najwybitniejszych specjalistów w zakresie łączności radiowej utworzono wówczas Instytut Radiotechniczny - pierwszą polską jednostkę naukowo-badawczą zajmującą się radiotechniką i radiokomunikacją. Jednym z głównych organizatorów placówki był dr Janusz Groszkowski, uznawany za czołowego polskiego badacza w tych dziedzinach, w przyszłości znakomity prof. Politechniki Warszawskiej. Sprawował on funkcję dyrektora IR przez cały okres jego istnienia.

W 1934 r. Instytut Radiotechniczny połączono z Laboratorium Teletechnicznym Ministerstwa Poczt i Telegrafów tworząc Państwowy Instytut Telekomunikacyjny (PIT). Dyrektorem nowej jednostki został prof. J. Groszkowski, który pozostał na tym stanowisku do 1951 r., z przerwą w okresie II wojny światowej, gdy Instytut nie istniał. W 1939 r. Instytut zatrudniał 350 osób. W owym okresie zajmowano się zagadnieniami: teletechniki, kontroli łączy międzymiastowych, telefonii wielokrotnej, telegrafii, wzmacniaków, automatów telefonicznych, pomiarów, normalizacji, a także kabli i sieci międzymiastowych.

W 1951 r. nastąpił podział Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego na Przemysłowy Instytut Telekomunikacji i Instytut Łączności. Początkowo w Instytucie Łączności pracowało niespełna sto osób poświęcając się działalności naukowo-badawczej z zakresu: teletransmisji przewodowej, techniki łączenia, radiokomunikacji, urządzeń zasilających i miernictwa.

W 1955 r. rozpoczęto budowę nowej siedziby w Warszawie (Miedzeszyn, ul. Szachowa 1), w której Instytut znajduje się obecnie. W latach 1952-1956 nastąpił szybki rozwój Instytutu. Powstały nowe zakłady, zajmujące się zagadnieniami elektroakustyki, rozgłaszania przewodowego, telegrafii, komunikacji mikrofalowej, propagacji fal, budownictwa łączności oraz techniki i organizacji poczty. W miarę postępu w dziedzinie telekomunikacji i pojawiających się nowych potrzeb rozpoczynały działalność kolejne zakłady, pracownie naukowo-badawcze oraz oddziały zamiejscowe (Wrocław, Gdańsk).

Ważną rolę w rozwoju Instytutu i jego kadry naukowej odgrywa, działająca od 1954 r., Rada Naukowa. Zasiadali w niej wybitni naukowcy i specjaliści. W 1967 r. uzyskała ona prawo nadawania stopnia doktora oraz wnioskowania o nadanie tytułów naukowych profesorów. Korzystając z tych uprawnień, Rada nadała ok. 40 osobom stopień naukowy doktora nauk technicznych, a pierwszym wśród nich był prof. Józef Lubacz, obecny dyrektor Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.

Po przemianach po 1989 r. Instytut znalazł się w nowej sytuacji. Otwarcie na świat spowodowało kurczenie się polskiego przemysłu telekomunikacyjnego i zmniejszenie zainteresowania opracowaniami konstrukcyjnymi Instytutu. Instytut wszedł wówczas w nowe obszary działalności - znacznie została rozszerzona działalność rynkowa, wykorzystano wzrost zapotrzebowania na usługi laboratoriów, takie jak homologacja, i obecnie akredytowane laboratoria Instytutu wykonują badania zgodności urządzeń z wymaganiami zasadniczymi oraz wzorcownie przyrządów.

Ponadto Instytut rozszerzył współpracę międzynarodową, wykonywał prace badawcze dla organów administracji państwowej (np. program wieloletni „Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego”) oraz rożnego rodzaju ekspertyzy i specjalistyczne szkolenia. W ostatnich latach najważniejszy stał się udział w dużych projektach badawczych wykonywanych w ramach konsorcjów krajowych i międzynarodowych, np. system opłat drogowych KSPO.

Źródło: Wydział Zarządzania PW, www.il-pib.pl

CYTAT TYGODNIA

"

 

Motywacja jest tym, co pozwala Ci zacząć, nawyk jest tym,
co pozwala Ci wytrwać

Jim Ryun

"

31
Lip

Obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

16:30 - 1 Sie 17:00

7
Wrz

Konferencja Technicznej Kontroli Zapór

00:00 - 10 Wrz 00:00

13
Wrz

Graphene and other 2D materials - konferencja

00:00 - 15 Wrz 00:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

00:00 - 23 Wrz 00:00

20
Wrz

Bezpieczeństwo energetyczne - konferencja

00:00 - 21 Wrz 00:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

16
Paź

Targi KONIK 2021

09:00 - 17 Paź 16:00

16
Lis

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa DEMIST'21

08:00 - 17 Lis 20:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI