Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Nauka / Nagroda NATO dla badacza z Wydziału EiTI PW

Nagroda NATO dla badacza z Wydziału EiTI PW

Wyróżnienie SET Panel Early Career Award zostało przyznane dr. hab. inż. Piotrowi Samczyńskiemu, prof. uczelni.

To prestiżowa nagroda przyznana przez Panel Sensors & Electronics Technology (SET) należący do organizacji Science and Technology Organization (STO), która działa w ramach struktur NATO.

Nagroda przyznana została za całokształt dotychczasowej działalności na rzecz Panelu NATO SET, w tym w szczególności za przewodnictwo pracom grupy badawczej NATO SET-258 nt. Deployable Multiband Passive/Active Radar (DMPAR) - Deployment and Assessment in Military Scenario poświęconej nowatorskiej tematyce wielopasmowych radarów aktywno-pasywnych i wybitny wkład w rozwój tej technologii, której rozwiązania planowane są do wdrożenia w armiach krajów członkowskich NATO w perspektywie najbliższych kilku, kilkunastu lat.

Piotr Samczyński aktywnie uczestniczy w pracach grup badawczych Panelu SET NATO STO od 2008 roku, a w roku 2017 został wybrany na przewodniczącego grupy NATO SET-258, która prowadzona jest pod jego kierunkiem od marca 2018.

Źródło i grafika: Wydział EiTI PW/BPiI PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI