Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Nauka / Dzięki kapsułkom żelatynowym drogi naprawią się same

Dzięki kapsułkom żelatynowym drogi naprawią się same

W Politechnice Warszawskiej trwają badania nad innowacyjną technologią nawierzchni asfaltowych. Bazuje ona na wytworzeniu mikrokapsułek z wypełnieniem naprawczym, które, dodawane do lepiszcza, mogłyby naprawiać mikropęknięcia asfaltu. Pracująca wraz ze spółką Budimex jednostka jest coraz bliżej sukcesu.

Projekt SeHePa „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii asfaltowych nawierzchni samonaprawialnych o wysokiej trwałości” znajduje się obecnie w fazie badań przemysłowych. W ich ramach prace skupiają się na opracowaniu technologii wytwarzania mikrokapsułek z wypełnieniem naprawczym oraz oceną efektu samonaprawy lepiszcza i mieszanki mineralno-asfaltowej w skali laboratoryjnej.

W wyniku przeprowadzonych licznych eksperymentów, podczas których testowano różnego rodzaju materiały otoczkowe, opracowano mikrokapsułki żelatynowe z wypełnieniem naprawczym w postaci bioestrów. Jak podaje spółka Budimex, potwierdzono zdolność mikrokapsułek do pękania i uwalniania środka naprawczego w miejscach mikropęknięć lepiszczy asfaltowych, a poprawę efektu samonaprawy asfaltów zaobserwowano w badaniach ciągliwości z pomiarem siły rozciągania i energii odkształcenia.

Mikrokapsułki żelatynowe

Pozytywne wyniki badań lepiszczy z mikrokapsułkami pozwolą przejść do realizacji bardziej zaawansowanych testów w laboratoriach PW oraz Laboratorium Centralnym Budimex. Po ich zakończeniu rozpocząć ma się faza badań rozwojowych, kiedy to wykonane mają być drogowe odcinki testowe. Finał projektu zaplanowano na II kwartał 2023 r.

Mikrokapsułki żelatynowe

Projekt naukowo-badawczy pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii asfaltowych nawierzchni samonaprawialnych o wysokiej trwałości” realizowany jest przez konsorcjum Politechniki Warszawskiej - Wydziału Inżynierii Lądowej i Wydziału Inżynierii Materiałowej oraz firmy Budimex S.A, na podstawie umowy podpisanej w 2019 r. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka ścieżka”.

Z ramienia PW pracami kieruje dr hab. inż. Michał Sarnowski z Wydziału Inżynierii Lądowej. W badaniach wykorzystywana jest infrastruktura badawcza utworzonej na Wydziale Inżynierii Lądowej nowej Pracowni Zaawansowanych Badań Funkcjonalnych Mieszanek Mineralno-Asfaltowych Zakładu Technologii Budowy Dróg.

Źródło: Budimex S.A., Wydział Inżynierii Lądowej PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI