Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Nauka / Dofinansowanie z NCBR dla naukowców z Politechniki Warszawskiej

Dofinansowanie z NCBR dla naukowców z Politechniki Warszawskiej

Siedmioro naukowców z Politechniki Warszawskiej zostało nagrodzonych w dziewiątej edycji konkursu programu LIDER organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Inicjatywa ma na celu poszerzenie ich kompetencji w samodzielnym planowaniu prac badawczych.

Dofinansowanie w ramach dziewiątej edycji konkursu LIDER otrzymały projekty:

  • LEADOMISE - zintegrowany system informatyczny wykorzystujący metody sztucznej inteligencji do automatycznej optymalizacji kandydatów na nowe leki - mgr Katarzyna Hanna Kamińska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych),
  • Opracowanie nowej generacji stali o strukturze nanokrystalicznej z węglikami - mgr. inż. Krzysztof Wasiak (Wydział Inżynierii Materiałowej),
  • Lodofobowe powierzchnie do zastosowań na elementy z kompozytów polimerowych - mgr. inż. Rafał Kozera (Wydział Inżynierii Materiałowej),
  • NON-FULLACC - nowe, niefulerenowe półprzewodniki organiczne, jako innowacyjne akceptory w konstrukcji fotoogniw typu BHJ - mgr Łukasz Jan Skórka (Wydział Chemiczny),
  • Terahercowe wielozadaniowe dyfrakcyjne urządzenie poprawiające obrazowanie nowotworów skóry - dr inż. Agnieszka Marta Siemion (Wydział Fizyki),
  • Wytwarzanie nanokropek węglowych o właściwościach fluorescencyjnych - dr. Artur Małolepszy (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej),
  • Poprawa jakości widzenia za pomocą optyki dynamicznej - dr. inż. Karol Kakarenko (Wydział Fizyki).

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln PLN. Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dofinansowanie otrzymało 51 projektów.

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach Programu LIDER IX

Informacje o IX edycji programu LIDER dostępne są TUTAJ>>

Źródło: ncbr.gov.pl/BPI PW

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI