Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Dydaktyka / Funkcjonowanie PW w semestrze zimowym 2021/2022

Funkcjonowanie PW w semestrze zimowym 2021/2022

Ukazał się komunikat Rektora na temat kształcenia i pracy w najbliższym semestrze. Przewidujemy, że kształcenie będzie prowadzone w trybie stacjonarnym mieszanym, natomiast pracownicy powracają do standardowego trybu pracy.

Komunikat informuje się o przewidywanym trybie kształcenia w semestrze zimowym:

1) w Politechnice Warszawskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 kształcenie na studiach I i II stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiach podyplomowych i innych formach kształcenia, będzie prowadzone w trybie stacjonarnym mieszanym, tj. zdalne zajęcia będą prowadzone dla dużych grup wykładowych i seminaryjnych; stacjonarnie zajęcia będą prowadzone we wszystkich pozostałych przypadkach z zachowaniem reżimu sanitarnego;

2) wszyscy pracownicy Politechniki Warszawskiej powracają do standardowego trybu pracy. Wprowadzenie zdalnego trybu pracy dla pracownika możliwe jest w szczególnych, indywidualnych przypadkach, po uprzednim wniosku kierowników jednostek odpowiednio do prorektora ds. ogólnych, kanclerza lub kwestora.

Informacje dotyczące nowego roku akademickiego są zawarte w komunikacie Rektora nr 2/2021

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

11
Paź

XI Konferencja Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka

09:45 - 12 Paź 14:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI