Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Wydruk elektronicznych legitymacji

Wydruk elektronicznych legitymacji

Z dniem  17 stycznia 2014 r. personalizacją i wydrukiem elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) i doktoranckiej (ELD) zajmuje się Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej. 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację wydruku są mgr inż. Jakub Dębicki, kierownik projektu oraz mgr Tomasz Brodzik.

Centrum Informatyzacji we współpracy z Działem Ewidencji Studentów opracowało procedurę przekazywania danych niezbędnych do wydruku ELS. Na jej podstawie Wydziały będą przesyłać drogą e-mailową do Centrum Informatyzacji listy z numerami albumów, dla których zostanie wydrukowana legitymacja.

W przypadku potrzeby zmiany lub uzupełnienia zdjęcia figurującego w systemie, zapotrzebowanie na wydruk nowej legitymacji (wraz z dołączonym zdjęciem) należy zgłosić do Działu Ewidencji Studentów, który po uzupełnieniu zdjęcia w systemie informatycznym przekaże wniosek do Centrum Informatyzacji.

Po odbiór legitymacji przedstawiciele Wydziałów powinni się zgłaszać bezpośrednio do Pana Tomasza Brodzika (budynek Chemii pok. 50C). Czas oczekiwania na legitymację wynosi około 7 dni roboczych od przesłania zapotrzebowania przez Wydział.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

1
Paź

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

10:00

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI