Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Wręczenie nagrody SAP Quality Awards 2014 przedstawicielom Politechniki Warszawskiej

Wręczenie nagrody SAP Quality Awards 2014 przedstawicielom Politechniki Warszawskiej

Dnia 26 lutego 2015 roku, w siedzibie SAP Business Services Centre Europe w Pradze, odbyła się ceremonia wręczenia nagród SAP Quality Awards 2014, za najlepsze wdrożenia systemu SAP.

Międzynarodowe jury składające się z ekspertów SAP wyłoniło po trzy najlepsze wdrożenia w każdej z czterech poniżej wymienionych kategorii konkursowych:

 1. Rapid Delivery Category
 2. Business Transformation Category
 3. HANA Innovation Category
 4. Mobility Innovation Category

Politechnika Warszawska zajęła II miejsce w kategorii „Rapid Delivery” za projekt „Wdrożenie Systemu SAP-FI w Politechnice Warszawskiej”. Kryteriami kwalifikowania do tej kategorii były:

 • < 500 użytkowników,
 • < 7 miesięcy na wdrożenie,
 • < 1000 osobodni.

Podczas uroczystości przypomniano proces oceny projektów, przebieg selekcji kandydatów oraz przedstawiono ekspertów, którzy dokonali ostatecznego wyboru najlepszych zgłoszeń. Kryteria, którymi kierowało się jury konkursu były następujące:

 • przestrzeganie 10 zasad jakości SAP,
 • czas i koszty realizacji,
 • korzyści biznesowe.

W krótkim podsumowaniu dokonanym przez opiekuna danej kategorii, przybliżono każdy ze zwycięskich projektów, przedstawiając te aspekty, które zadecydowały o przyznaniu mu nagrody lub wyróżnienia. Projekt wdrożenia systemu SAP-FI w Politechnice Warszawskiej został doceniony za:

 • zastosowanie rozwiązań mających na celu zmniejszenie całkowitego kosztu projektu i przyspieszenie wdrożenia, w tym:
  • za silną determinację do wdrożenia standardu SAP, tam gdzie to możliwe,
  • skupienie się na potrzebach, zgodnie z podejściem "MoSCow" (Must/Should/Could/Won’t),
  • bardzo wysoką liczbę osób desygnowanych do testowania systemu,
  • zrównoleglenie szkolenia użytkowników końcowych (ponad 300 użytkowników końcowych zostało przeszkolonych w 1782 jednostkach szkoleniowych, przez 15 trenerów, w ciągu 31 dni).
 • wielopoziomową kontrolę jakości, dodatkowo wspieraną zarządzaniem ryzykiem oraz zatwierdzaniem wyników projektu przez Wykonawcę i Doradcę wdrożenia;
 • aktywny udział użytkowników końcowych w zarządzaniu zmianą, dzięki:
  • ich indywidualnej ocenie organizacji pracy i zakresu obowiązków wykonywanych przez nich w macierzystych jednostkach,
  • wsparciu ze strony użytkowników kluczowych w procesie szkolenia,
  • informacji zwrotnej pozyskiwanej z ankiet poszkoleniowych.

Nagrody w postaci szklanego pucharu, certyfikatu i tabliczki z logo SAP Quality Awards 2014 odebrali przedstawiciele Politechniki Warszawskiej (z Kwestury i Centrum Informatyzacji) oraz firm: SI-Consulting (Wykonawca wdrożenia) i Quercus/Abile (Doradca).

Jak widać z argumentacji jury, nagroda jest wyrazem uznania dla przyjętej w projekcie konwencji wdrożenia polegającej na szerokim udziale wszystkich kategorii użytkowników.

Opracował: Gabriel Matus – kierownik projektu SAP w Centrum Informatyzacji

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI