Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Wdrożenie serwisu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) we wszystkich jednostkach organizacyjnych PW

Wdrożenie serwisu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) we wszystkich jednostkach organizacyjnych PW

Obok implementacji APD i przeszkolenia pracowników w zakresie jego obsługi, Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej planuje wdrożyć ogólnodostępny Otwarty System Antyplagiatowy.

Archiwum Prac Dyplomowych (APD) jest jednym z wielu serwisów internetowych pracujących w ramach systemu USOS wdrażanego w coraz szerszym zakresie na Uczelni. Nazwa nie jest najszczęśliwsza w kontekście zakresu funkcjonalnego, ale pozostała z pierwszej wersji modułu.

Aplikacja APD pełni w głównej mierze rolę katalogu i repozytorium elektronicznych wersji prac powstających na uczelni, ale jest też narzędziem wspierającym proces konsultowania, a następnie recenzowania i składania do obrony pracy dyplomowej. Wraz z każdą pracą przechowywane są powiązane z nią szczegółowe informacje, takie jak nazwiska autorów kierujących pracami (określanych w APD mianem opiekunów prac) i recenzentów, recenzje oraz ocena pracy. Wartościową funkcją serwisu APD, standaryzującą postępowanie stron procesu dyplomowania, jest wspomaganie procedury ich składania i archiwizacji w systemie. W czynności te zaangażowanych jest kilka osób (autorzy, opiekunowie pracy, recenzenci), które na określonych etapach obsługi pracy mają obowiązek wykonania pewnych zadań.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania systemu APD zostały już omówione tutaj: https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Modernizacja-Uczelni/Archiwum-Prac-Dyplomowych-w-USOS

Pozytywne rezultaty wdrożenia serwisu APD na Wydziale Architektury w latach 2013-2014 zaowocowały podjęciem przez władze Politechniki decyzji o wdrożeniu go we wszystkich jednostkach PW. Szersze niż wcześniej zakładano wdrożenie spowodowane zostało także zamianami jakie zaszły w zewnętrznych aktach prawnych. Przykładowo, zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o Szkolnictwie Wyższym uczelnie zobowiązane są przekazywać wszystkie nowe prace (dotyczy to także prac dyplomowych obronionych od października 2009 roku) do Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych (ORPD). Dzięki wdrożeniu serwisu APD w całej Politechnice będzie możliwe automatyczne przekazywanie prac dyplomowych w formie elektronicznej do ORPD. Równolegle trafiają one także do systemu Repozytorium PW w celu rozszerzenia grona możliwych odbiorców i popularyzacji wyników prac prowadzonych w PW.

System APD został wdrożony we wszystkich jednostkach organizacyjnych PW. Wdrożenie obejmowało nie tylko instalację systemu, ale także szereg szkoleń, w wyniku których przeszkolono blisko 60 pracowników. Zadanie wymagało również przygotowania interfejsu między systemem kadrowym SAP HR a systemem ewidencji toku studiów USOS w zakresie przekazywania danych pracowników dydaktycznych oraz wygenerowania kont dla pracowników (blisko 2.500) i studentów PW (blisko 27.000). Obecnie do systemu APD zostało już wprowadzonych ponad 600 prac dyplomowych inżynierskich, licencjackich i magisterskich.

Kolejny etapem prac będzie wdrożenie i zintegrowanie serwisu APD z Otwartym Systemem Antyplagiatowym (OSA), który jest kolejną aplikacją towarzyszącą systemowi USOS i przygotowywana przez ten sam zespół autorski. Celem takiej integracji jest automatyzacja weryfikacji prac dyplomowych i naukowych pod kątem potencjalnego plagiatu. Politechnika przystąpiła do konsorcjum finansującego to przedsięwzięcie. Korzystanie z niego będzie finansowane centralnie, dzięki czemu wydziały mogą wycofywać się z używania narzędzi komercyjnych.

System OSA powstał w wyniku współpracy pomiędzy Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji a Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. OSA działa w unikatowy sposób: do porównania tekstów nie korzysta bezpośrednio z oryginalnej ich postaci, lecz ze struktur danych przechowujących częściową informację o tekstach. Są to tzw. wektory częstości i mapy. Jak każdy system antyplagiatowy, by działać skutecznie, OSA musi mieć dużą bazę wzorców (tekstów referencyjnych). W aktualnej wersji system współpracuje z opracowaną przez IPI PAN bazą tekstów wyszukiwarki NEKST, obejmującą ponad pół miliarda polskojęzycznych stron internetowych.

Opracował: Marcin Drozd, kierownik projektu USOS w Centrum Informatyzacji PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Milczenie - przyjaciel, który nigdy nie zdradza

Konfucjusz

"

10
Cze

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2020

11:00 - 14:40

3
Wrz

Warsaw Spacetime Conference

00:00 - 4 Wrz 00:00

16
Paź

Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich

00:00 - 18 Paź 00:00

20
Paź

Inżynieria Ruchu Lotniczego 2020

10:00 - 21 Paź 13:00

23
Paź

Forum Inżynierów Przyszłości

00:00 - 25 Paź 00:00

29
Paź

Targi CSR

09:00 - 17:00

2
Lip

Forum Budowlane 2021

00:00 - 3 Lip 00:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego