Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Strategia informatyzacji PW do roku 2020

Strategia informatyzacji PW do roku 2020

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 17.06.2015 r. uchwalona została Strategia informatyzacji PW do 2020 r. Określa ona m.in. cele, wizję rozwoju usług w zakresie technik informacyjnych oraz założenia systemowe.

Projekt Strategii Informatyzacji został przygotowany przez Rektorską Komisję ds. Opracowania Strategii Informatyzacji Politechniki Warszawskiej do roku 2020, działającą na podstawie Decyzji 125/2013 oraz 127/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej. Komisji przewodniczył prof. Henryk Rybiński (EiTI), a jej członkami byli: prof. Janusz Frączek (MEiL), dr inż. Wacław Iszkowski (prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji), prof. Andrzej Kraszewski (IŚ), prof. Bogdan Macukow (MiNI), mgr inż. Marek Malinowski (FwP), mgr inż. Jerzy Sobczak (EiTI), mgr inż. Tadeusz Węgrzynowski (AC), mgr Antonia Geras (Rada Doktorantów), Piotr Latosiński (Samorząd Studentów). Z głosem doradczym w pracach uczestniczyli członkowie Rady Centrum Informatyzacji oraz dyrektorzy Centrum.

Projekt był wielokrotnie dyskutowany przez senackie komisje, które zaproponowały szereg zmian i uzupełnień, co zostało uwzględnione w ostatecznym tekście (celem zapoznania się zapraszamy na stronę Centrum Informatyzacji PW).

Strategia Informatyzacji jest ściśle skorelowana ze Strategią Rozwoju PW (szczegółowo zmapowanej celem określenia w jakich elementach jej realizacja wymaga wsparcia usługami informatycznymi) oraz wypełnia Założenia Strategii Informatyzacji uchwalone w poprzedniej kadencji Senatu.

Strategia Informatyzacji obejmuje zagadnienia budowy usług wspieranych technikami informacyjnymi, związane z:

  1. obsługą badań i dydaktyki w obszarach:
  • dydaktyki;
  • badań naukowych, innowacji i komercjalizacji wyników badań;
  • współpracy PW z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym;

     2. obsługą zarządzania uczelnią w obszarach:

  • administracji, w tym kadr, płac, finansów;
  • ewidencji pracowników administracji oraz pracowników naukowo-dydaktycznych;
  • ewidencji studentów i doktorantów;
  • ewidencji projektów badawczych i naukowych.

Strategia informatyzacji nakreśla cele informatyzacji PW, przedstawia wizję rozwoju usług opartych na technikach informacyjnych, określa podstawowe założenia systemowe docelowej infrastruktury teleinformatycznej i integracji docelowych rozwiązań, szkicuje zasady realizacji poszczególnych etapów strategii, podejmuje także uwarunkowania finansowe oraz wyznacza wytyczne dotyczące realizacji.

Źródło: CI PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

1
Paź

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

10:00

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI