Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Realizacja Projektu SAP-FI - inauguracja III etapu

Realizacja Projektu SAP-FI - inauguracja III etapu

W dniu 4 lutego br., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie podsumowujące II etap (opracowanie szczegółowych założeń i wybór wykonawcy wdrożenia) oraz inaugurujące etap III (wdrożenie) systemu finansowego SAP-FI. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz Uczelni, reprezentanci firm doradczych: Abile i Quercus, przedstawiciele firmy wdrożeniowej SI-Consulting, a także reprezentanci merytorycznych działów administracji centralnej i wydziałów Politechniki Warszawskiej, w sumie ponad 100 osób.

Spotkanie było następstwem podpisania w dniu 31 stycznia br. umowy z wykonawcą wdrożenia – firmą SI-Consulting, która specjalizuje się w świadczeniu usług związanych z systemami SAP. SI-Consulting ma w swoim dorobku blisko 100 wdrożeń, w tym również w niepublicznych uczelniach wyższych. Istnieją zatem podstawy, aby sądzić, że firma dysponuje odpowiednim potencjałem do realizacji tego złożonego przedsięwzięcia, słowem "leci z nami pilot".

Otwierając spotkanie prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej przedstawił oczekiwania Uczelni wobec systemu oraz podkreślił znaczenie przedsięwzięcia dla społeczności PW, nie tylko pracowników, ale i studentów. W końcowej części swojego wystąpienia JM Rektor zaapelował o dołożenie wszelkich starań w celu realizacji projektu zgodnie z założonym harmonogramem i zapewnił, że projekt jest w centrum uwagi władz Uczelni.

W części roboczej spotkania kierownik projektu – Pan Gabriel Matus przedstawił podsumowanie zrealizowanych do tej pory prac, strukturę organizacyjną projektu oraz zadania i obowiązki poszczególnych uczestników projektu. Przedstawiciele firmy SI-Consulting przedstawili zespół konsultantów odpowiedzialny za wdrożenie systemu SAP w tym.

Następnie kierownik projektu zaprezentował zasady współpracy zespołów roboczych, plan realizacji dalszych kroków wdrożenia i daty osiągnięcia wyznaczonych celów projektu (vide schemat).

Pozostałe do wykonania prace są podzielone na etapy III i IV. W etapie III zostanie wdrożona podstawowa funkcjonalność modułów finansowych, która od 1 lipca br. umożliwi rejestrowanie w systemie zdarzeń gospodarczych. Z kolei w ramach etapu IV, z początkiem października, uruchomiona zostanie funkcjonalność zarządzania rozrachunkami studenckimi w połączeniu z wdrożeniem Centralnego Modułu systemu ewidencji toku studiów USOS, a na koniec roku planowane jest uruchomienie hurtowni danych finansowych, która umożliwi generowanie raportów i analiz zarządczych.

Wychodząc naprzeciw słowom Pana Rektora zaprezentowano niektóre z korzyści, jakie Politechnika osiągnie w wyniku wdrożenia systemu SAP:

  • efektywne uzyskiwanie informacji finansowych z jednostek PW,
  • skrócenie czasu powstawania i zwiększenie zakresu raportów analitycznych, planistycznych i finansowych,
  • poprawa bezpieczeństwa i integralności przetwarzanych danych,
  • centralizacja zasobów informacyjnych związanych z finansami, mieniem PW i obsługą rozrachunków studenckich,
  • zapewnienie dostępu do aktualnych danych finansowych i zarządczych przez budowę zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP.

Spotkanie przebiegało w sposób interaktywny. Przybyli goście i interesariusze projektu na bieżąco zadawali pytania dotyczące sposobu realizacji projektu i przyjętych założeń.
Podsumowując spotkanie, Pan Gabriel Matus spuentował, że droga do sukcesu to seria pojedynczych kroków wskazując jednocześnie najbliższe zadania w ramach realizacji wdrożenia:

  • konfiguracja systemu SAP,
  • przygotowanie danych do migracji testowej,
  • opracowanie i uzgodnienie scenariuszy testowych.

Na łamach Biuletynu Politechniki Warszawskiej pisaliśmy już o systemie SAP-FI TUTAJ. Fotorelację ze spotkania dostępna jest TUTAJ.

Opracował: Gabriel Matus, kierownik projektu SAP-FI

CYTAT TYGODNIA

"

 

Początek jest najważniejszą częścią pracy

Platon

"

3
Wrz

Warsaw Spacetime Conference

00:00 - 4 Wrz 00:00

16
Paź

Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich

00:00 - 18 Paź 00:00

20
Paź

Inżynieria Ruchu Lotniczego 2020

10:00 - 21 Paź 13:00

23
Paź

Forum Inżynierów Przyszłości

00:00 - 25 Paź 00:00

29
Paź

Targi CSR

09:00 - 17:00

17
Lis

Konferencja naukowa DEMIST’20

09:30 - 16:00

2
Lip

Forum Budowlane 2021

00:00 - 3 Lip 00:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego