Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Otwarcie nowych laboratoriów technologicznych w Zakładzie Technologii Poligraficznych

Otwarcie nowych laboratoriów technologicznych w Zakładzie Technologii Poligraficznych

W dniu 28 października 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowych laboratoriów technologicznych sponsorowanych przez firmy Digiprint Sp. z o.o., Hewlett Packard, HP INDIGO oraz ESKO.

W uroczystościach wzięli udział: prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Bogdan Durnyak, honorowy profesor Politechniki Warszawskiej, Rektor Ukraińskiej Akademii Drukarstwa we Lwowie, przedstawiciele Administracji Centralnej, Instytutów Naukowo-Badawczych, Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, firm poligraficznych, wykładowcy i studenci Wydziału Inżynierii Produkcji.

Na początku spotkania gości przywitał prof. Georgij Petriaszwili, Kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych. W swoim wystąpieniu prof. Jan. Szmidt, Rektor PW, podkreślił znaczenie kontaktów uczelni z przemysłem oraz wyraził zadowolenie ze współpracy Zakładu Technologii Poligraficznych z firmami i przedsiębiorstwami poligraficznymi, co zaowocowało instalacją najnowocześniejszych technologii poligraficznych. W swoich wystąpieniach: Edward Godawa, członek zarządu firmy Digiprint Sp. z o.o, Pavel Cerny, dyrektor ds. sprzedaży maszyn HP IDIGO na Centralną i Wschodnią Europę oraz Mariusz Geras, dyrektor ds. sprzedaży maszyn i software ESKO w Polsce, podkreślili znaczenie współpracy firm z Politechniką Warszawską.

Po zakończeniu części oficjalnej nastąpiło uroczyste otwarcie nowych laboratoriów, podczas którego goście mieli okazję zapoznać się z możliwościami nowych maszyn i technologii poligraficznych. Następnie odbył się mini-recital adiunkta ZTP dr inż. Marty Gajadhur, która zaśpiewała kilka znanych sopranowych arii operowych, przyjętych przez słuchaczy dużymi oklaskami.

Na zdjęciu od góry z lewej: prof. Georgij Petriaszwili; prof. Jan Szmidt; Pavel Cerny; prezentacja nowych laboratoriów

Na zdjęciu od góry z lewej: prof. Georgij Petriaszwili; prof. Jan Szmidt; Pavel Cerny; prezentacja nowych laboratoriów

Informacja o ZTP

Zakład Technologii Poligraficznych (do 2008 r. – Instytut Poligrafii) mieści się w Warszawie przy ulicy Konwiktorskiej 2, w budynku zbudowanym w 1928 roku na potrzeby Szkoły Przemysłu Graficznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Budowę Szkoły Graficznej sfinansowano całkowicie ze składek poligrafów. Dzięki otrzymanym dotacjom z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2012/2013 wyremontowano II piętro budynku oraz uruchomiono Centrum Naukowo-Badawcze Nowych Technologii Informacyjnych, a w roku akademickim 2014/2015 wyremontowano I piętro, na którym stworzono Centrum Naukowo-Badawcze Innowacyjnych Materiałów i Procesów Poligraficznych. Historyczne wnętrza na Konwiktorskiej 2 uzyskały po latach nowoczesny kształt, dostosowany do współczesnych potrzeb dydaktycznych.

Trzy nowe pracownie

W roku akademickim 2014/2015 Zakład Technologii Poligra­ficznych wzbogacił swoją ofertę edukacyjną poprzez otwarcie trzech nowocześnie wyposażonych pracowni. Efektem nawiąza­nia współpracy z firmami Digiprint, HP Indigo oraz ESKO stało się pozyskanie oprogramowania oraz sprzętu dającego studentom możliwość za­poznania się z najnowszymi osiągnięciami technologii w zakresie drukowania cyfrowego, projektowania opakowań oraz przygoto­wywania fleksograficznych form drukowych.

Laboratorium HP INDIGO Technology Center

– nowocześnie wyposażona pracownia drukowania cyfrowego HP Indigo. W skład wyposażenia pracowni wchodzi maszyna drukująca HP Indigo 5600 Digital Press, posiadająca możliwość druku 7-kolorowego w technolo­gii cyfrowego offsetu. W trakcie zajęć studenci będą mieli możliwość zapoznania się z unikalną technologią drukowa­nia HP Indigo, obsługą maszyny oraz jej budową. Pracow­nia została wyposażona przez firmę Digiprint Sp. z o.o., bę­dącą autoryzowanym dystrybutorem arkuszowych maszyn HP Indigo w Polsce.

Na zdjęciu od góry z lewej: prezentacja nowych laboratoriów;laboratorium HP INDIGO Technology Center; laboratorium ESKO CDI HD Flexo Technology Center; laboratorium ESKO Software Technology Center

Na zdjęciu od góry z lewej: prezentacja nowych laboratoriów;laboratorium HP INDIGO Technology Center; laboratorium ESKO CDI HD Flexo Technology Center; laboratorium ESKO Software Technology Center

Laboratorium ESKO CDI HD Flexo Technology Center

– nowocześnie wyposażona pracownia przygotowywa­nia fleksograficznych form drukowych w technologii ESKO HD Flexo. Dzięki zainstalowaniu w pracowni naświetlarki ESKO CDI 2420 HD w połączeniu z linią DuPont Cyrel­Fast, studenci będą mogli korzystać z kompletnej linii pro­dukcyjnej do przygotowania fleksograficznych form dru­kowych w jakości HD. Najnowszej generacji urządzenia w połączeniu z oprogramowaniem pozwalają na szkolenie specjalistów przygotowanych do pracy zgodnie z najnowszymi tendencjami rynku. Pracownię wyposażyły firmy ESKO, DuPont oraz Digiprint Sp. z o.o.

Laboratorium ESKO Software Technology Center

– pracownia wyposażona w komputery dostarczone przez firmę Infosystems, na których zainstalowono spe­cjalistyczne oprogramowanie jednej z czołowych firm softwarowych w poligrafii: ESKO. Dzięki profesjonalnemu oprogramowaniu możliwe stało się praktyczne kształce­nie w zakresie projektowania strukturalnego i graficznego opakowań zgodnie z obowiązującymi na rynku najnow­szymi standardami w tym zakresie. Pracownię wyposażyły firmy ESKO, Digiprint Sp. z o.o. oraz HP.

Źródło: WIP PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

1
Paź

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

10:00

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI