Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Ostatnia faza wdrażania SAP-FI

Ostatnia faza wdrażania SAP-FI

W dniu 1 lipca 2014 r. Politechnika wkracza w ostatnią fazę wdrażania systemu informatycznego obsługi finansowej Uczelni, przechodząc do tak zwanego „produkcyjnego” używania systemu SAP-FI. Od tego dnia tylko ten system będzie wspierać służby finansowe centralne, wydziałowe i instytutowe.

Uruchomienie systemu poprzedzały kilkutygodniowe testy parametryzacji systemu oraz szkolenia użytkowników, co zresztą będzie kontynuowane przez cały lipiec (w sumie liczba szkoleń przekroczy 1.300 osobodni). Przejście do korzystania z systemu SAP jest poważnym wyzwaniem, gdyż z powodu archaiczności dotychczasowego systemu zmiana jest radykalna i niełatwa wobec dotychczasowych przyzwyczajeń użytkowników. Można się spodziewać naturalnych w takiej sytuacji problemów, utrudnień i opóźnień. Najważniejsze jest obecnie zrozumienie powagi sytuacji i wzajemna życzliwość wszystkich uczestników tego skomplikowanego przedsięwzięcia:

  • użytkowników końcowych pracujących w jednostkach organizacyjnych Politechniki, którzy dopiero teraz poznają system;
  • pracowników Kwestury, którzy od maja testują system, a obecnie zapewne staną się adresatami wielu pytań i próśb o porady;
  • specjalistów Centrum Informatyzacji, którzy przygotowali i od stycznia stabilizowali specjalną organizację wsparcia zwaną „service-desk” oraz narzędzia ewidencjonowania problemów i ich rozwiązań;
  • konsultantów zewnętrznych SAP, którzy mają pomóc nam rozpoznać nowy system i wybrnąć z utrudnień, jakie nieuchronnie powstaną.

Celem wsparcia użytkowników końcowych w siedzibie Kwestury przy ul. Noakowskiego 18/20 w sali 100 działa punkt konsultacyjny, prowadzony wspólnie przez pracowników Kwestury, Centrum Informatyzacji oraz ekspertów zewnętrznych. Problemy można też zgłaszać do Service Desk pod numerem telefonu wewnętrznego 5999 oraz adresem mailowym 5999@pw.edu.pl, a pod adresem www.5999.pw.edu.pl znajduje się formularz zgłoszeniowy, pozwalający na doprecyzowanie opisu zgłaszanego problemu. Taki sposób obsługi, ustalający jeden kanał komunikacji, pozwala na budowanie bazy informacyjnej o problemach i sposobach ich rozwiązywania, co w dłuższym horyzoncie czasowym przyspieszy obsługę zgłoszeń. Prosimy o rozpropagowanie tej informacji wśród wszystkich użytkowników.

Należy zdawać sobie sprawę, że Service Desk nie daje gwarancji natychmiastowego rozwiązania każdego problemu, natomiast jego rolą w przypadku trudniejszych problemów jest skierowanie zgłoszenia do osób (pracowników Politechniki lub konsultantów zewnętrznych – to tzw. kolejne poziomy wsparcia) kompetentnych w danej sprawie, a następnie przygotowanie odpowiedzi na podstawie uzyskanych wyjaśnień. Tzw. zamknięcie zgłoszenia następuje dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii od osoby, która zgłosiła problem.

Podobny materiał:
Podział funkcjonalności między CM USOS i SAP

Źródło: Centrum Informatyzacji PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Na szczęście słońce rozlewając światło nie pyta ludzi,
czy sobie go życzą, bo rozdzieliliby się na stronnictwa,
a niektóre z nich żądałyby,
ażeby zgasło

 

 

Aleksander Świętochowski

"

21
Maj

Impact'19

08:00 - 22 Maj 16:30

21
Maj

Potencjał naukowy krajowych wydawnictw i czasopism

11:00 - 16:00

21
Maj

BEST Engineering Meeting

12:00 - 21:00

21
Maj

Wykorzystanie danych patentowych i bibliometrii

15:00 - 17:00

21
Maj

Archipelag CIAM. Listy Heleny Syrkus

18:00 - 21:00

23
Maj

XLII Poligraficzne Konfrontacje

10:00 - 16:30

23
Maj

Całkonalia

14:00 - 21:00

23
Maj

Konserwatorium PW

16:15

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW