Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Nowy system rozrachunków ze studentami

Nowy system rozrachunków ze studentami

1 września br. wdrożono zintegrowane rozwiązanie połączonych systemów informatycznych SAP FICA-USOS funkcjonujące w zakresie rozrachunków ze studentami. Wcześniej sprawdzono je na Wydziałach: Architektury, Samochodów i Maszyn Roboczych oraz w Domu Studenckim „Riviera”.

Przejście do korzystania z systemów* SAP FICA-USOS jest poważnym wyzwaniem, zwłaszcza, że obejmuje dużą liczbę użytkowników na wydziałach Uczelni oraz w domach studenckich. Centrum Informatyzacji przypomina, że formularz do nadawania uprawnień do pracy w SAP FICA znajduje się na stronie CI. W przypadku, gdy użytkownik nie ma założonego konta w systemie SAP, powinien złożyć wniosek na formularzu zgłoszenia dla nowego użytkownika. Należy pamiętać, że nadanie uprawnień może się łączyć z koniecznością instalacji oprogramowania na stanowisku roboczym użytkownika.

Celem wsparcia użytkowników końcowych, we wskazane niżej dni (do 6 listopada 2015 r. w budynku Administracji Centralnej przy ul. Noakowskiego 18/20, w sali 100), uruchomiony będzie punkt konsultacyjny. Problemy można też zgłaszać do Service Desk, dzwoniąc pod numer telefonu wewnętrznego: 5999 lub pisząc na adres mailowy: 5999@pw.edu.pl. Na stronie www.5999.pw.edu.pl znajduje się formularz zgłoszeniowy, pozwalający na doprecyzowanie opisu zgłaszanego problemu.

Taki sposób obsługi, ustalający jeden kanał komunikacji, pozwala na budowanie bazy informacyjnej o problemach i sposobach ich rozwiązywania, co w dłuższym horyzoncie czasowym przyspieszy obsługę zgłoszeń. Harmonogram wsparcia jest następujący:

Centrum Informatyzacji prosi o rozpropagowanie tej informacji wśród znanych Państwu użytkowników.

*Uruchomienie systemów poprzedzały zarówno testy, jak i szkolenia użytkowników.

Podobny materiał:
Podział funkcjonalności między CM USOS i SAP

Źródło: Centrum Informatyzacji PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

1
Paź

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

10:00

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI