Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Modernizacja Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej w toku

Modernizacja Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej w toku

Nowoczesny obiekt z trzema aulami, wielofunkcyjnymi pomieszczeniami przeznaczonymi na działalność naukową kół studenckich i doktoranckich oraz zmodernizowanymi laboratoriami - tak po rozpoczętej w 2019 r. przebudowie będzie wyglądał Gmach Instytutu Techniki Cieplnej.

28 marca 2019 r. Politechnika Warszawska - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (MEiL) oraz firma Budimex podpisały umowę o realizacji przebudowy i rozbudowy Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej (ITC). Obecny podczas spotkania prof. Wojciech Wawrzyński, Prorektor ds. Ogólnych PW, podkreślał znaczenie ciągłości działań inwestycyjnych realizowanych na wydziale od kilku kadencji, umożliwiających rewitalizację i modernizację infrastruktury dydaktycznej oraz naukowo-badawczej i dostosowujących warunki pracy i studiowania do wymagań nowoczesnego kształcenia i badań.

Podpisanie umowy o realizacji przebudowy i rozbudowy Gmachu ITC, od prawej: prof. Janusz Frączek - Dziekan Wydziału MEiL PW, prof. Wojciech Wawrzyński - Prorektor ds. Ogólnych PW, Adam Skobodziński z firmy Budimex

Projekt realizowany jest w ramach umowy o dofinansowaniu inwestycji „Optymalizacja przestrzenna istniejącej infrastruktury budowlanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powiększenia powierzchni użytkowej dla potrzeb kształcenia” („OPTYMEIL”), zawartej w czerwcu 2014 r. z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ze względu na podjętą przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzję o wpisaniu Gmachu ITC wraz ze znajdującą się w nim mini siłownią dydaktyczną do rejestru zabytków, czas realizacji inwestycji wydłużył się, a zakres rzeczowy znacznie zwiększył. Wynika to m.in. z konieczności wydzielenia w przebudowywanym obiekcie stref konserwatorskich. Wartość inwestycji to prawie 30 mln zł.

Prace budowlane rozpoczęły się w maju 2019 r. - Mimo wcześniejszych utrudnień i przeciwności udało się utrzymać inwestycję i jest ona realizowana bez istotnych opóźnień, przede wszystkim dzięki dobrej współpracy z wykonawcą - zaznacza Andrzej Bryła, koordynator inwestycji OPTYMEiL.

Przebudowa dziedzińca Gmachu ITC

Nowoczesny obiekt z zachowaną konserwatorsko wizją architektoniczną umożliwi prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej w trzech nowo wybudowanych aulach, w tym jednej zawieszonej nad dziedzińcem. Każda pomieści po 120 słuchaczy. W budynku znajdą się również wielofunkcyjne pomieszczenia przeznaczone na działalność naukowych kół studenckich i doktoranckich oraz zmodernizowane laboratoria dydaktyczne i badawcze wyposażone we wszystkie niezbędne media i instalacje.

Wizualizacje projektowe - Rafał Mysiak, firma architektoniczna Home Of Houses z Poznania

W przypadku zaprojektowanych stref konserwatorskich w Gmachu zlokalizowane będą zrewitalizowana mini siłownia dydaktyczna oraz ścieżka dydaktyczna, docelowo dostępna dla odwiedzających Instytut Techniki Cieplnej gości, chętnych do zapoznania się z jego 60-letnią historią.

Wizualizacje projektowe - Rafał Mysiak, firma architektoniczna Home Of Houses z Poznania

- Po zrealizowaniu inwestycji wszystkie cztery gmachy Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa - zabytkowe Gmach Instytutu Techniki Cieplnej i Gmach Aerodynamiki, a także Gmach Lotniczy oraz Gmach Nowy Lotniczy - będą w pełni dostosowane do wymagań przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami - mówi Andrzej Bryła.

Planowany termin zakończenia prac budowlanych to koniec 2020 r.

Zdjęcia: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
Opracowanie: Bartosz Matejko/Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Motywacja jest tym, co pozwala Ci zacząć, nawyk jest tym,
co pozwala Ci wytrwać

Jim Ryun

"

31
Lip

Obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

16:30 - 1 Sie 17:00

7
Wrz

Konferencja Technicznej Kontroli Zapór

00:00 - 10 Wrz 00:00

13
Wrz

Graphene and other 2D materials - konferencja

00:00 - 15 Wrz 00:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

00:00 - 23 Wrz 00:00

20
Wrz

Bezpieczeństwo energetyczne - konferencja

00:00 - 21 Wrz 00:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

16
Paź

Targi KONIK 2021

09:00 - 17 Paź 16:00

18
Paź

XXVII Targi Pracy i Praktyk

00:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI