Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera modernizację budynków PW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera modernizację budynków PW

PW konsekwentnie realizuje program rozwojowy oraz modernizacyjny posiadanych budynków. Niektóre z gmachów wymagają kompleksowych inwestycji. Często nie byłyby one możliwe bez udziału środków zewnętrznych, jak dotacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Politechnika Warszawska ma w swoich zasobach wiele budynków. Większość to obiekty zabytkowe, niespełniające współczesnych wymogów technicznych i bezpieczeństwa. Niektóre z gmachów wymagają kompleksowych inwestycji, by zapewnić m.in. odpowiednie warunki prowadzenia dydaktyki i badań naukowych. Uczelnia konsekwentnie realizuje program rozwojowy i modernizacyjny posiadanych budynków, także dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym. Przykładem są inwestycje prowadzone w Gmachu Nowej Kreślarni czy Gmachu Architektury, realizowane przy udziale środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rewitalizacja wraz z przebudową Gmachu Nowej Kreślarni

Gmach Nowej Kreślarni, siedziba Wydziału Transportu, został zbudowany w latach 1920-1922. W 1977 r. wpisano go do rejestru zabytków. Przez te wszystkie lata w budynku przeprowadzono liczne remonty pomieszczeń, dachu czy wymianę części okien, jednak Gmach wymagał kompleksowych prac renowacyjnych. 

Inwestycja rozpoczęła się w 2018 r. Zaplanowano wykonanie przebudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania wskazanych pomieszczeń, instalację wentylacji z rekuperacją ciepła i klimatyzacji w pomieszczeniach dydaktycznych, termomodernizację polegającą m.in. na termo- i hydroizolacji przyziemia, wymianie okien i rewitalizacji elewacji. Docelowo, energochłonność obiektu ma być o ok. 15% niższa, a zmniejszenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej przyniesie ponad 15 tys. zł oszczędności rocznie.

Gmach Nowej Kreślarni w trakcie remontu, fot. Michał Krzyżanek

Celem inwestycji, oprócz doprowadzenia budynku do właściwego stanu technicznego w zakresie ogólnobudowlanym, bezpieczeństwa pożarowego i konserwatorskim, jest zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

W ubiegłych latach dobudowano od strony wewnętrznego kampusu PW, korzystając z funduszy strukturalnych UE, nowe skrzydło obiektu. W sposób kompleksowy uwzględniono potrzeby osób z niepełnosprawnościami, zarówno na zewnątrz budynku (pochylnia, podjazdy dla wózków, miejsca na parkingu w pobliżu wejścia), jak i w jego wnętrzu (m.in. windy, wyposażenie łazienek, posadzki poszczególnych kondygnacji na jednym poziomie, oznakowanie pomieszczeń napisami w alfabecie Braille’a).

Nowe skrzydło jest połączone z zabytkowym Gmachem Nowej Kreślarni za pomocą łącznika. Niestety takiego połączenia nie ma na III piętrze obu części, dlatego ta kondygnacja pozostawała niedostępna dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W ramach inwestycji zaplanowano montaż podnośnika przy schodach między II a III piętrem zabytkowego Gmachu Nowej Kreślarni, który umożliwi im dostęp na III piętro.

Elewacja Gmachu Nowej Kreślarni przed i po remoncie, fot. Michał Krzyżanek

- Realizacja inwestycji nie byłaby możliwa bez przychylności władz Uczelni, wsparcia Kanclerza, dużego zaangażowania pracowników Działu Przygotowania Inwestycji i Remontów oraz Działu Nadzoru Inwestorskiego - mówi prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu PW.

Elewacja Gmachu Nowej Kreślarni, fot. Michał Krzyżanek

Wartość całej inwestycji to ponad 8 mln zł, prawie 3,5 mln zł pochodzi ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. - Rola Ministerstwa w realizacji inwestycji jest ogromna. Bez przyznanych środków trudno byłoby ją rozpocząć - podkreśla prof. Marianna Jacyna.

Gmach Nowej Kreślarni przed i po remoncie - widok od strony ul. Koszykowej, fot. Michał Krzyżanek

Planowany termin zakończenia prac to koniec 2022 r.

Rewaloryzacja wraz z przebudową Gmachu Architektury

Gmach Architektury, znajdujący się u zbiegu ulic Koszykowej i Lwowskiej, powstał na początku XX wieku i jest jednym z najbardziej wartościowych budynków Politechniki Warszawskiej - o wysokich walorach historycznych i kulturowych. W 1969 r. został wpisany do rejestru zabytków.

Ponad 100-letni Gmach nie doczekał się na przestrzeni ostatnich kilku dekad kompleksowej modernizacji. Był w średnim, a miejscami złym stanie technicznym, wymuszającym m.in. doraźne zabezpieczenia pokrycia dachu (z dachówki ceramicznej) i elewacji (gzymsów)
- z uwagi na fakt, iż spadające dachówki, a także odspajający się i odpadający tynk od strony ulicy Lwowskiej i Koszykowej stanowiły zagrożenie dla przechodniów i użytkowników obiektu.

Prace rewaloryzacyjne rozpoczęły się w 2016 r. Zainstalowano wówczas instalację wentylacji i klimatyzacji w trzech salach audytoryjnych, a także zmodernizowano je. Wykonano termomodernizację dachu i stropu nad częścią centralną budynku, co umożliwiło prowadzenie zajęć w sali im. Stefana Bryły, która przez kilka lat była wyłączona z procesu kształcenia.

Sala im. Stefana Bryły oraz sala audytoryjna w trakcie i po remoncie, fot. Wydział Architektury PW, zdjęcie Sali im. Stefana Bryły po remoncie fot. dr inż. arch. Krzysztof Koszewski

Od 2018 r. realizowany jest drugi etap rewaloryzacji Gmachu Architektury. Celem inwestycji jest przebudowa i kompleksowa termomodernizacja obiektu tak, by w efekcie zmniejszyć koszty jego eksploatacji i doprowadzić budynek do właściwego stanu technicznego, zarówno pod względem ogólnobudowlanym, konserwatorskim, jak i bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podniesienie wartości budynku i jego walorów estetycznych.

Elewacja zachodnia Gmachu Architektury, skrzydło boczne od strony ul. Lwowskiej - po remoncie, fot. dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. Uczelni, Dziekan Wydziału Architektury PW

Istotnym elementem prac jest przywrócenie właściwego stanu technicznego i funkcjonalności elewacji Gmachu Architektury - poprzez poddanie jej termomodernizacji. Polega ona na osuszeniu, odgrzybieniu, hydrofobizacji ścian, a także robotach elewacyjnych w zakresie prac tynkarskich, sztukatorskich i malarskich.

Elewacja wschodnia i południowa Gmachu Architektury od strony podwórza po remoncie, fot. dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. Uczelni, Dziekan Wydziału Architektury PW

Niestety, w grudniu 2019 r., zanim remont elewacji został zakończony, fasada budynku od strony ul. Koszykowej i częściowo od ul. Lwowskiej została zniszczona. Do dewastacji doszło w wyjątkowo złym momencie, pomiędzy etapami prac - jeszcze przed położeniem warstwy zabezpieczającej tj. powłoki antygraffiti, uniemożliwiającej zabrudzenie elewacji. Napisy wykonane przez wandali zostały niezwłocznie usunięte.

W ramach inwestycji w Gmachu Architektury wstawiono ponad 150 nowych okien, a prawie 100 zabytkowych poddano modernizacji. Nieszczelności w zakresie stolarki okiennej powodowały dodatkowe duże straty ciepła i zwiększały znacznie koszty eksploatacji budynku. Docelowo, w wyniku inwestycji, energochłonność obiektu ma być o ok. 20% niższa, a zmniejszenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej ma przynieść ok. 80 tys. zł oszczędności rocznie.

W kolejnych latach w ramach zadania termomodernizacyjnego zaplanowano m.in. wykonanie instalacji wentylacji z rekuperacją ciepła i instalacji klimatyzacji wraz z modernizacją 24 sal dydaktycznych.

Wartość kosztorysowa inwestycji to 14,5 mln zł, z czego prawie 2 mln zł pochodzi ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pozyskanych dzięki staraniom przede wszystkim  pionu kanclerskiego oraz władz Wydziału.

- Społeczność i władze Wydziału doceniają fakt, że gmach przy ul. Koszykowej odzyskuje dawny blask. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia Ministerstwa, wspólnoty Uczelni i harmonijnej współpracy z Biurem Kanclerza. Liczymy, że rozpoczęte prace będą kontynuowane i doprowadzą w przyszłości do pełnej rewaloryzacji - mówi dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. Uczelni, Dziekan Wydziału Architektury PW.

Planowany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2022 r.

Zdjęcia: Gmach Nowej Kreślarni - fot. Michał Krzyżanek, Gmach Architektury - fot. Wydział Architektury PW,
 fot. dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. Uczelni, Dziekan Wydziału Architektury PW
Opracowanie: Bartosz Matejko/Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Motywacja jest tym, co pozwala Ci zacząć, nawyk jest tym,
co pozwala Ci wytrwać

Jim Ryun

"

31
Lip

Obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

16:30 - 1 Sie 17:00

7
Wrz

Konferencja Technicznej Kontroli Zapór

00:00 - 10 Wrz 00:00

13
Wrz

Graphene and other 2D materials - konferencja

00:00 - 15 Wrz 00:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

00:00 - 23 Wrz 00:00

20
Wrz

Bezpieczeństwo energetyczne - konferencja

00:00 - 21 Wrz 00:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

16
Paź

Targi KONIK 2021

09:00 - 17 Paź 16:00

16
Lis

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa DEMIST'21

08:00 - 17 Lis 20:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI