Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Instytut Technologii Elektronowej dziewiątym członkiem CEZAMAT-u

Instytut Technologii Elektronowej dziewiątym członkiem CEZAMAT-u

CEZAMAT`

Warszawski Instytut Technologii Elektronowej (ITE) dołączył do grona konsorcjantów CEZAMAT-u. Dotychczas Centrum skupiało osiem renomowanych ośrodków naukowych, w tym cztery instytuty Polskiej Akademii Nauk.

CEZAMAT (Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii) to ośrodek badawczo-wdrożeniowy skupiający czołowe polskie jednostki naukowe: szkoły wyższe, instytuty Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze. Ma integrować środowisko naukowe w badaniach nad przyszłościowymi materiałami i technologiami oraz umożliwiać wspólne prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowo-wdrożeniowych na najwyższym, światowym poziomie.

Do grona konsorcjantów należały do tej pory: Instytut Chemii Fizycznej, Instytut Fizyki, Instytut Wysokich Ciśnień i Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

Działający od 1966 roku Instytut Technologii Elektronowej, który właśnie dołączył do CEZAMAT-u, jest wiodącym instytutem badawczym w dziedzinie mikro i nanotechnologii półprzewodnikowych. Prowadzone są w nim badania w zakresie elektroniki i fizyki ciała stałego. Pracujący w nim naukowcy opracowują, wdrażają i upowszechniają nowoczesne rozwiązania w mikro i nanoelektronice oraz fotonice.

„ITE, który od początku swojego istnienia opracowuje nowoczesne technologie półprzewodnikowe oraz wykorzystujące je konstrukcje przyrządowe dla potrzeb gospodarki, z pewnością wniesie do konsorcjum swoje wieloletnie doświadczenie w tym zakresie” –  uważa dyrektor Instytutu Zbigniew Poznański. „Z ogromnym zadowoleniem dostrzegamy, iż właśnie te kierunki badań uznawane są przez konsorcjum CEZAMAT jako strategicznie ważne” – dodaje.

Wiceprezes ds. naukowych spółki CEZAMAT PW prof. Romuald B. Beck zwraca uwagę, że celem ITE, podobnie jak CEZAMAT-u, jest prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie oraz opracowywanie zaawansowanych technologii półprzewodnikowych wykorzystywanych w innowacyjnych produktach. „Połączenie sił obu instytucji z pewnością przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności polskiej nauki i gospodarki” – podkreśla.

Finansowany ze środków unijnych projekt CEZAMAT obejmuje budowę kompleksu laboratoriów wyposażonych w unikatowy w skali światowej sprzęt badawczy, do którego dostęp będzie otwarty zarówno dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów, jak również dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców zainteresowanych współpracą badawczo-rozwojową. Sercem CEZAMAT-u będzie Laboratorium Centralne powstające przy ul. Poleczki na działce należącej do głównego beneficjenta projektu - Politechniki Warszawskiej.

Podobne materiały:

Bieżące inwestycje Politechniki Warszawskiej
Projekty unijne w Politechnice Warszawskiej

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI