Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / CEZAMAT – podsumowanie trzeciego kwartału budowy

CEZAMAT – podsumowanie trzeciego kwartału budowy

Minął III kwartał budowy jednego z najnowocześniejszych ośrodków badawczych w dziedzinie nanotechnologii i zaawansowanych materiałów CEZAMAT. Prace prowadzone są z nieznacznym wyprzedzeniem harmonogramu.

10 września 2014 r. Politechnika Warszawska wraz z przedstawicielami władz uczestniczyła w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego CEZAMAT-u, którego budowę rozpoczęto w lutym 2014 r. Na przestrzeni ostatnich miesięcy zakończono już stawianie konstrukcji żelbetowych budynku administracyjnego i technicznego oraz parkingu naziemnego. Przed rozpoczęciem sezonu zimowego prace budowlane we wszystkich trzech obiektach zostały zrealizowane z nieznacznym wyprzedzeniem harmonogramu, co umożliwiło zamknięcie budynków ścianami zewnętrznym oraz prowadzenie prac budowlano – instalacyjnych wewnątrz obiektu przy zastosowaniu tymczasowego ogrzewania.

W wyniku realizacji dotychczasowych działań, do połowy listopada powstały konstrukcje żelbetowe kolejnych elementów (stropów, słupów, ścian) dla poszczególnych obiektów. Zakończono roboty dekarskie w stopniu umożliwiającym odprowadzenie wód opadowych i izolacji termicznej dachu oraz murarskie (poza zamykaniem szachtów i obmurowywaniem otworów pod instalacje wentylacji, klapy p.poż. itd.). W trzecim kwartale rozpoczęto montaż instalacji odgromowej na budynku technologicznym i administracyjnym, sieci zewnętrznej i przyłączy instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, wody lodowej oraz przyłącza sieci cieplnej.

Wizualizacja budynku Laboratorium Centralnego Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Wizualizacja budynku Laboratorium Centralnego Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

W najbliższym kwartale tj. do końca lutego 2015 planowane jest zakończenie elewacji na budynku technologicznym i administracyjnym (bez ostatniej warstwy wykończeniowej w postaci siatki cięto-ciągnionej Budynku Technologicznego i Parkingu Naziemnego), zakończenie robót posadzkarskich (szlichty) i tynkarskich, zakończenie i uruchomienie węzła cieplnego oraz rozpoczęcie robót związanych z realizacją pomieszczeń typu clean-room. Kontynuowane będą prace związane z montażem wind osobowych, montażem instalacji wentylacji, instalacji sanitarnych oraz instalacji technologicznych.

Laboratorium Centralne Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT powstaje na terenie należącym do Politechniki Warszawskiej. Działka zlokalizowana jest przy ulicy Poleczki 19, między ulicami Tango i Poloneza. Projekt architektoniczno-budowlany CEZAMAT-u obejmuje trzy budynki: budynek technologiczny (w którym znajdować się będą m.in. pomieszczenia o podwyższonej czystości, tzw. clean room'y), budynek administracyjny (połączony z budynkiem technologicznym kładką naziemną) oraz otwarty parking naziemny, a także infrastrukturę techniczną, wjazdy i ogrodzenie terenu. Generalnym Wykonawcą obiektu wraz z dostawą elementów wyposażenia jest firma IDS-BUD S.A.

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT to kluczowa dla Polski inwestycja w obszarze wysokich technologii. Finansowany ze środków unijnych projekt obejmuje budowę kompleksu laboratoriów wyposażonych w unikatowy w skali światowej sprzęt badawczy. Wraz z otwarciem Laboratorium Centralnego CEZAMAT, naukowcy i przedsiębiorcy otrzymają dostęp do aparatury badawczej niedostępnej dotąd w naszym kraju. Posiadanie nowoczesnego zespołu laboratoriów, w których kadra światowej klasy specjalistów (zarówno polskich, jak i zagranicznych) będzie mogła realizować projekty od pomysłu do prototypu jest dużą szansą zarówno dla polskiej nauki, jak i gospodarki – szczególnie dla mniejszych i średnich firm, które będą mogły te technologie wdrażać, produkować i sprzedawać na całym świecie.

Podobne materiały:

CEZAMAT buduje przyszłość
Synergia nauki i biznesu. Relacja z konferencji CEZAMAT-u
MOEMS-y. Małe cuda CEZAMAT-u

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI