Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / XXXVII Poligraficzne Konfrontacje „Wady i błędy w procesie drukowania fleksograficznego”

XXXVII Poligraficzne Konfrontacje „Wady i błędy w procesie drukowania fleksograficznego”

XXXVII Poligraficzne Konfrontacje pt. „Wady i błędy w procesie drukowania fleksograficznego” były już ostatnimi w tym roku kalendarzowym. Niemniej jak zwykle cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników.

Konfrontacje organizowane są od 2004 roku przez Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej, przy wsparciu naukowym Zakładu Technologii Poligraficznych IMiP WIP PW. Konferencję poprowadził dr hab. inż. Stefan Jakucewicz, prof. Politechniki Warszawskiej, pracownik naukowy ZTP IMiP PW i członek założyciel SAIP PW.

O XXXVII Poligraficznych Konfrontacjach

Tematyka dotycząca błędów podczas drukowania fleksograficznego jest bardzo szeroka. W związku z powyższym ograniczono jej zakres do:

  • do jakości forma fleksograficznych,
  • wad w procesie drukowania farbami rozpuszczalnikowymi,
  • wad w procesie drukowania farbami utwardzanymi promieniowaniem UV,
  • wad występujących podczas drukowania tektur falistych farbami wodnymi,
  • jakości cylindrów anilox,
  • standaryzacji procesu drukowania fleksograficznego.

Podczas Konfrontacji wygłoszono sześć referatów. Pierwszy z nich, pt. Kontrola jakości i wady form fleksograficznych wygłosiła dr inż. Svitlana Khadzhynova, Zastępca dyrektora ds. kształcenia Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej. W referacie scharakteryzowano czynniki wpływające na jakość uzyskiwanych fleksograficznych form drukowych oraz przeanalizowano przyczyny powstawania wad podczas procesu wykonywania form. Omówiono także przyrządy służące do oceny jakości wykonanych form.

Drugi referat pt. Wady w procesie drukowania fleksograficznego. Druk farbami rozpuszczalnikowymi przedstawił mgr inż. Jerzy Kempiński, doradca techniczny w firmie hubergroup Polska Sp. z o.o., absolwent Instytutu Poligrafii PW. W wystąpieniu omówiono zagadnienia związane z szybkością schnięcia farb rozpuszczalnikowych, doborem środków korygujących proces schnięcia oraz przedstawiono wpływ promotorów adhezji na jakość druku. Przeanalizowano dobór aniloksów w zależności od drukowanej farby. Podano także metody rozwiązywania utrudnień w procesie drukowania oraz następczego lakierowania.

Na zdjęciu: dr hab. inż. Stefan Jakucewicz, prof. PW/fot. P. Blechman

Kolejny, trzeci referat pt. Wady w procesie drukowania fleksograficznego. Problemy wynikające z zastosowania farb i lakierów UV wygłosił mgr inż. Marcin Marchewka - szef działu farb UV w firmie hubergroup Polska Sp. z o.o., absolwent Instytutu Poligrafii PW. W swoim wystąpieniu przedstawił zagadnienia technologiczne związane z zastosowaniem farb i lakierów utwardzanych promieniowaniem UV. Autor przedstawił problemy występujące z zastosowaniem farb i lakierów UV, wskazał przyczyny powstawania błędów (wady) procesu drukowania i podał sposoby ich rozwiązywania. Szczególną uwagę zwrócił na źródła światła UV i ich oddziaływanie na końcową jakość uzyskiwanego druku.

Czwarty prelegent Łukasz Łącki – lider działu projektowego w firmie Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o. przedstawił referat pt. Druk farbami wodorozcieńczalnymi na tekturze falistej. Błędy i wady. W prezentacji zostały przedstawione i omówione praktyczne przykłady wad i błędów w procesie drukowania na różnych etapach produkcji opakowań z tektury falistej. Podano także zalecenia i sposoby służące ich wyeliminowaniu. Zwrócono szczególną uwagę na błąd ludzki i maszynowy wynikający głównie z ograniczeń technologicznych.

Piąty referat pt. Zależności jakości druku od prawidłowego doboru oraz kondycji cylindrów dozujących wygłosił mgr inż. Wojciech Barabasz właściciel i CEO BARMEY Wojciech Barabasz. Pod względem zawartości materiału była to najobszerniejsza prezentacja na Konfrontacjach. Prezentacja rozpoczęła się wskazaniem na współczesne oczekiwania, co do fleksografii oraz podjęła problem związany z wałkami dozującymi farbę w procesie druku. Przedstawiono także współczesne spojrzenie na podstawowe definicji i zasady dotyczące cylindrów dozujących farbę (aniloksów) oraz defekty druku wynikające z niedotrzymania tych zasad. W szczególności omówiono liniaturę i pojemność cylindrów dozujących oraz zagadnienia czystości struktur cylindrów dozujących wraz z defektami wynikającymi z druku brudnymi cylindrami. Na zakończenie omówione zostały zagadnienia dotyczące zjawiska „ghosting'u”, w tym przyczyny i sposoby jego eliminacji.

Ostatnim referentem Konfrontacji był dr inż. Konrad Blachowski adiunkt w ZTP IMiP PW, właściciel firmy Premedia Solutions, absolwent Instytutu Poligrafii PW, członek SAIP PW, którego prezentacja pt. Standardy w procesie drukowania fleksograficznego dotyczyła nowej edycji normy ISO 12647-6:2012 opisującej zagadnienia związane z jakością drukowania fleksograficznego. Podczas wystąpienia, słuchaczom została przybliżona treść normy i rozwinięto wybrane zagadnienia związane z wymianą informacji za pomocą charakterystyk drukowania.

W Konfrontacjach uczestniczyło ponad 100 osób, w tym ponad 50% to absolwenci Instytutu Poligrafii PW (od 2008 roku ZTP IMiP Politechniki Warszawskiej). Wydarzenie zaszczycili także swoją obecnością prof. Herbert Cichon, były wieloletni dyrektor Instytutu Poligrafii wraz z małżonką dr Marią Cichon. Profesor aktywnie uczestniczył w dyskusjach dotyczących zagadnień procesu drukowania fleksograficznego. Na spotkaniu liczna grupą stawili się również studenci i pracownicy dydaktyczni Zakładu Technologii Poligraficznych IMiP PW oraz uczniowie i nauczyciele Technikum Poligraficznego.

Powiązane materiały:

XXXVI Poligraficzne Konfrontacje o uszlachetnianiu druków
Color Management a obecne standardy w poligrafii tematem XXXV Poligraficznych Konfrontacji
O dotacjach na innowacje w ramach XXXIV Poligraficznych Konfrontacji
XXXIII Poligraficzne Konfrontacje - ekologicznie
Szerokie możliwości wąskiej wstęgi tematem XXXII Poligraficznych Konfrontacji
XXXI Poligraficzne Konfrontacje o wadach papieru
Dotacje na innowacje w poligrafii

Opracowanie: SAIP PW/Stefan Jakucewicz
Zdjęcia: P.Blechman

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI