Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / XXXVI Poligraficzne Konfrontacje o uszlachetnianiu druków

XXXVI Poligraficzne Konfrontacje o uszlachetnianiu druków

Tematem wiodącym spotkania specjalistów z branży poligrafii było tym razem zagadnienie uszlachetniania druków w kontekście m.in. opakowań, etykiet, okładek książek. Pod uwagę brano ich estetykę czy też zwiększanie wytrzymałości.

XXXVI Poligraficzne Konfrontacje Uszlachetnianie druków przeprowadzono 21 kwietnia br. w sali konferencyjnej Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie, przy ul. Sapieżyńskiej 10A. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej, a spotkanie poprowadził dr hab. inż. Stefan Jakucewicz, prof. PW. Współorganizatorem i partnerem naukowym był Zakład Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii WIP Politechniki Warszawskiej.

Perfekcyjnie wykonany druk nie jest obecnie podstawowym wymogiem stawianym producentom przez klienta. Opakowania, etykiety, różnego rodzaju akcydensy czy okładki książek poddaje się różnym procesom, podnoszącym ich walory estetyczne oraz pozwalające na osiągnięcie wysokiego stopnia zabezpieczenia przed uszkodzeniami. Dzieje się tak dzięki zwiększeniu wytrzymałości mechanicznej podłoży, podniesieniu odporności mechanicznej powierzchni na ścieranie, czy wreszcie zwiększeniu odporności powierzchni na działanie bezpośrednie czynników atmosferycznych jak np. światło słoneczne, wilgoć, woda, itp.

Aby osiągnąć zamierzony efekt i zadowolenie klienta stosuje się różne metody uszlachetniania. Do najpopularniejszych zaliczamy złocenie (hot stamping), lakierowanie techniką drukowania sitodrukowego, foliowanie i kalandrowanie. Bardzo istotną sprawą są użyte w produkcji materiały i surowce, możliwości techniczne maszyn i urządzeń, odpowiednio opracowana technologia wykonania oraz wysoko wykwalifikowana kadra techniczna i produkcyjna.

W ramach Konfrontacji zaprezentowano następujące referaty:

  • Wprowadzenie do tematyki Konfrontacji - Stefan Jakucewicz - ZTP IMiP WIP PW, Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej,
  • Uszlachetnianie druków - Hot-stamping: Realizacja trudnych projektów dla szczególnie wymagających klientów - Zenon Łapiński, właściciel firmy Zenon Łapiński Doradztwo Biznesowe, Poligrafia, Szkolenia,
  • Uszlachetnianie druków - Lakierowanie i efekty specjalne - Jacek Stencel – Właściciel firmy UPR PASJA Jacek Stencel; prezes Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego,
  • Uszlachetnianie druków - Technologia foliowania i kalandrowania - Tomasz Krzyżanowski - przedstawiciel Multifol Sp. z o.o., Sp.k. Tomasza Krzyżanowskiego wspomagał Prezes Janusz Kuzioła.

Po wygłoszonych referatach odbył się panel dyskusyjny z udziałem wszystkich prelegentów.

Prelegenci XXXVI Poligraficznych Konfrontacji. Foto: A. Tęgosz Foto-Rainka/SAIPPW

Prezentacja Stefana Jakucewicza udowodniła, że przedstawiana tematyka nie wyczerpuje całokształtu zagadnień dotyczących uszlachetniania druków. Udało się jednak zaprosić do udziału w Konfrontacjach trzy czołowe, o światowej renomie firmy zajmujące się uszlachetnianiem druków. W jednym miejscu spotkali się „Trzej Muszkieterowie plus dʹArtagnan” polskiego uszlachetniania druków. Czterech prelegentów, będących przedstawicielami trzech firm uzgodniło, że każda z nich zaprezentuje swoją specjalność, choć praktycznie każda z osoba może zrobić wszystko, aby druk był nie tylko zadrukowanym podłożem, ale również specyficznym dziełem sztuki i radością dla oczu.

Zenon Łapiński zaprezentował referat, w którym przedstawił praktycznie wszystko o hot-stampingu czyli tłoczeniu folią na gorąco, w tym scharakteryzował podstawy procesu tłoczenia folią na gorąco. Omówił także do tłoczeń. Scharakteryzował rodzaje używanych matryc - form do tłoczeń. Podał ich zalety i wady. Przedstawił maszyny, urządzenia i systemy stosowane do tłoczeń. W części końcowej przedstawił procesy technologiczne tzw. trudnych projektów, podając możliwości ich poprawnego wykonania.

Jacek Stencel pokazał jak i co można uszlachetniać techniką sitodruku. Technika ta pozwala nie tylko na drukowanie, ale również lakierowanie lakierami UV i w połączeniu z nadrukowanymi farbami, efektów specjalnych. Prelegent omówił urządzenia i maszyny stosowane do uszlachetniania druków. Przedstawił efekty jakie można osiągnąć stosując lakier 3D. Zaprezentował możliwości uszlachetniania, głównie wykorzystując technologię wykonania kalendarzy.

Tomasz Krzyżanowski (z pomocą Janusza Kuzioły) przybliżył kwestie technologii foliowania i kalandrowania druków. Następnie omówił stosowane systemy laminowania wraz z niezbędnymi maszynami i urządzeniami. Wady procesu laminowania spowodowane złym przygotowanie podłoży do foliowania był następnym punktem wystąpienia. Na koniec referatu przedstawił efekty uzyskiwane techniką kalandrowania czyli moletowania tj. tłoczenia wzorzystego druków.

W Konfrontacjach udział wzięło ponad 100 uczestników, w tym przedstawiciele firm poligraficznych i opakowaniowych, wydawnictw i agencji reklamowych, jak również studenci Zakładu Technologii Poligraficznych IMiP WIP PW oraz uczniowie Zespołu Szkół Poligraficznych im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Zapowiedź XXXVII POLIGRAFICZNYCH KONFRONTACJI

Temat: Błędy i wady w procesie drukowania fleksograficznego
Termin: 6 października 2016 r.
Miejsce: Sala konferencyjna Fundacji im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10 A, Warszawa
Współorganizator: Zakład Technologii Poligraficznych IMiP WIP Politechniki Warszawskiej
Moderator: prof. nzw. dr hab. inż. Stefan Jakucewicz

Powiązane materiały:

Color Management a obecne standardy w poligrafii tematem XXXV Poligraficznych Konfrontacji
O dotacjach na innowacje w ramach XXXIV Poligraficznych Konfrontacji
XXXIII Poligraficzne Konfrontacje - ekologicznie
Szerokie możliwości wąskiej wstęgi tematem XXXII Poligraficznych Konfrontacji
XXXI Poligraficzne Konfrontacje o wadach papieru
Dotacje na innowacje w poligrafii

Opracowanie: SAIP PW/Stefan Jakucewicz

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI