Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / XIV Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców

XIV Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców

W dniach 21-23 listopada 2019 r. odbędzie się kolejna, 14. edycja Międzynarodowej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców „International PhD Students and Young Scientists Conference - Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology”. 

W tym roku, tak samo jak i w ubiegłym realizowana jest ona we współpracy z Politechniką Lwowską razem z konferencją „Litteris et Artibus” we Lwowie w ramach międzynarodowego forum naukowego. Współpraca w zakresie organizacji konferencji podpisana została już w maju 2015 r. w ramach trójstronnego porozumienia pomiędzy Radą Doktorantów Politechniki Warszawskiej i Politechniki Lwowskiej oraz Fundacją na Rzecz Młodych Naukowców.

Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców w Politechnice Warszawskiej była pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce. Tegoroczna edycja organizowana jest pod honorowym patronatem Politechnik Lwowskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Wrocławskiej. Organizatorem konferencji jest Rada Doktorantów Politechniki Lwowskiej, Fundacja na Rzecz Młodych Naukowców - FYS, APhD - Stowarzyszenie Doktorantów Ukrainy, Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej, Fundacja Manus. Celem konferencji jest integracja środowiska młodych naukowców z różnych krajów i z różnych dziedzin.

Młodzi naukowcy mogą zaprezentować swoje wyniki badań w postaci ustnych prezentacji, jak również w sesji plakatowej.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji w obszarze następujących zagadnień tematycznych:

  • Computer Science & Engineering,
  • Geodesy, Architecture & Construction,
  • Electric Power Engineering and Control Systems,
  • Humanities & Social Sciences,
  • Mechanical Engineering, Materials Science, Transport,
  • Economics & Management,
  • Chemistry & Chemical Technology,
  • Law & Psychology,
  • Biotechnology, Ecology & Sustainable Development.

Językiem obowiązującym na konferencji jest język angielski. Dodatkowe dostępne są na stronie internetowej openreviewhub.org/lea oraz na Facebooku. Prace należy nadsyłać w terminie do 7 października 2019 przez system OpenReviewHub website (Website's user guide).

Powiązane materiały:

Wizyta delegacji Rady Młodych Naukowców z Politechniki Lwowskiej
XII Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców
XI Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców

Źródło: Organizatorzy konferencji
Zdjęcie: XII Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców/Marta Gajadhur

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI