Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / XI Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców

XI Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców

W dniach 19-21 września 2016 r.  miała miejsce XI edycja Międzynarodowej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców „International PhD Students and Young Scientists Conference - Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology”.

Uczestnicy konferencji, którą zorganizowano w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, zaprezentowali swoje wystąpienia w sześciu sesjach tematycznych:

  • Biomedical Engineering & Chemistry and Pharmacy,
  • Civil Engineering, Urban Planning and Architecture,
  • Electronics, Telecommunications and Informatics & Mathematics and Information Sciences,
  • Environmental Sciences,
  • Mechanics, Automatics and Robotics,
  • Nanotechnology and Materials.

Jak co roku, każdej sesji tematycznej przewodniczyli pracownicy Politechniki Warszawskiej będący ekspertami z danych dziedzin, tj.  prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka, prof. nzw. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal, dr inż. Agata Piotrowska, prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Rokita, prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski, dr inż. Grzegorz Wróblewski.

Młodzi naukowcy mogli zaprezentować swoje wyniki badań również w sesjach plakatowych, które poprowadzili dr hab. inż. Artur Badyda, dr inż. Marta Gajadhur oraz dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska. Najlepsze prezentacje wyróżniono dyplomami i nagrodami.

Spotkanie było również okazją do wysłuchania wykładów tych profesorów, którzy dla młodych naukowców są wzorem do naśladowania. Wykład inauguracyjny pt.: ‘Principles of flight of birds, insects and bionic objects’ wygłosił prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Piechna z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Wykład plenarny pt.: 'Nanotechnologies for medical applications' zaprezentował prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Ciach z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. Natomiast prawne aspekty transferu technologii: 'Legal Aspects Concerning the Technology Transfer Process in Poland' przybliżył mgr Michał Capierzyński z Uniwersytetu Gdańskiego. Uroczystego zamknięcia konferencji dokonał Prorektor ds. Studenckich, prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Walo.

Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców w Politechnice Warszawskiej to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Jej celem jest integracja środowiska młodych naukowców z różnych krajów, podczas gdy interdyscyplinarność przedsięwzięcia sprzyja poszerzeniu horyzontów i nowym inspiracjom naukowym.

Kadr z XI Międzynarodowej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców/fot. Katarzyna Sytek-Szmeichel

Pomysłodawcą spotkań młodych naukowców jest dr hab. inż. Artur Jerzy Badyda z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, przewodniczący dziewięciu edycji konferencji, a obecnie jej honorowy przewodniczący. W tym roku przewodniczenie konferencji objęła mgr inż. Paula Augustyniak z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Wiceprzewodniczącą konferencji oraz przewodniczącą do spraw naukowych kolejny już raz była dr inż. Marta Gajadhur z Wydziału Inżynierii Produkcji, drugą wiceprzewodniczącą mgr inż. Dominika Mucha z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Łącznie, w organizację konferencji zaangażowanych było 21 osób, pełnych pasji i zamiłowania do działalności społecznej.

Źródło: materiały organizatorów

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI