Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / Wydział Zarządzania na konferencji rocznicowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Wydział Zarządzania na konferencji rocznicowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

W dniu 27 września Rządowe Centrum Bezpieczeństwa świętowało 10-lecie powołania. Z tej okazji zorganizowano konferencję zawodowo-naukową z udziałem przedstawicieli Premiera, różnych agend rządowych oraz Kwatery Głównej NATO i OECD.

Na konferencję zorganizowaną przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w 10-lecie powołania zaproszeni zostali przedstawiciele Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, który od ośmiu lat ściśle współpracuje z RCB, w tym współopracował sfinansowaną przez NCBiR „Krajową metodykę oceny ryzyka w ochronie infrastruktury krytycznej państwa”.

Konferencja składała się z 3 tematycznych sesji, z których dwie poprowadzili dziekan WZ Janusz Zawiła-Niedźwiecki oraz pracownik WZ (a także RCB) dr inż. Witold Skomra. Obaj też wygłosili w pierwszej sesji referaty nt. „Ocena ryzyka w bezpieczeństwie w obszarze publicznym” (oparty na monografii habilitacyjnej W. Skomry) oraz „Postępowanie z ryzykiem w publicznym zarządzaniu kryzysowym”.

Z kolei w drugiej sesji kolejni pracownicy WZ dr hab. inż. Anna Kosieradzka oraz Justyna Smagowicz przedstawiły referat „Model dojrzałości jednostek administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego”.

Źródło: WZ PW
Zdjęcie: Dziekan WZ PW prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

1
Paź

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

10:00

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI