Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / Spotkanie Konsorcjum Polarnego w Politechnice Warszawskiej

Spotkanie Konsorcjum Polarnego w Politechnice Warszawskiej

Wydział Geodezji i Kartografii PW w dniu 14 października 2016 r. przyjął uczestników spotkania Komitetu Badań Polarnych PAN oraz Rady Polskiego Konsorcjum Polarnego. Tematyka dyskusji dotyczyła m.in. opracowania strategii polarnej i programu Horyzont 2020.

Posiedzenie, którego tematyka objęła zagadnienia realizowane w ramach Narodowego Programu Badań Polarnych, otworzył prof. Janusz Walo, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Warszawskiej. Spośród prelegentów, jako pierwszy wystąpił Sebastian Serwiak, Zastępca Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, przedstawiając punkty styczne dla badań polarnych w ramach programu Horyzont 2020. Wśród obszarów o największym potencjale dofinansowania przez program wymienił: środowisko (SC5), bezpieczeństwo żywności (SC2), przestrzeń kosmiczną (LEIT).

Prof. Janusz Walo, Prorektor ds. Studenckich PW wita uczestników spotkania Konsorcjum Polarnego
w Politechnice Warszawskiej/fot. Biuletyn PW

KPK wspiera podmioty w skutecznym aplikowaniu o środki w europejskich programach badawczych i innowacyjnych. Działa na rzecz polskich liderów badań i innowacji: naukowców, jednostek, naukowo-badawczych i przedsiębiorstw oraz koordynuje działalność sieci KPK skupiającej kilkudziesięciu ekspertów w KPK PB UE, a także w 11 regionalnych Punktach Kontaktowych ulokowanych w największych ośrodkach w akademickich w całej Polsce. 

W dalszej części spotkania swój punkt widzenia w dyskusji nad strategią polarną przedstawili m.in. prof. Jacek Jania, Przewodniczący Komitetu Badań Polarnych PAN oraz prof. Wojciech Dobiński z Uniwersytetu Śląskiego. Podczas posiedzenia zaprezentowano również poprawki do czerwcowego projektu Sympozjum Polarnego i opracowano wstępną wersję strategii polarnej oraz dokumentu zestawiającego zainteresowania i możliwości polskich instytucji w badaniach polarnych, uzgadniając jednocześnie ramy czasowe dla prac nad programem. 

Podobny materiał:
Seminarium polarne na Wydziale Geodezji i Kartografii

Tekst i zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI