Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / Sesje naukowo-techniczne z okazji 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii

Sesje naukowo-techniczne z okazji 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii

W czerwcu br. z okazji 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii odbędą się dwie sesje naukowo-techniczne, podczas których przedstawione zostaną dokonania naukowe, badawcze i eksperckie jednostek organizacyjnych i zespołów projektowych.

W trakcie dwóch czerwcowych spotkań przedstawiciele jednostek wydziału omówią najważniejsze badania naukowe, które odegrały znaczącą rolę w rozwoju geodezji, kartografii, fotogrametrii, geoinformatyki, zarządzania nieruchomościami oraz gospodarki przestrzennej. Zaprezentowane zostaną aktualnie realizowane projekty interdyscyplinarne i międzynarodowe, takie jak: GeoMetre, Hands-on SHAFE, MARS IDUB, COST PuVaCa czy też przedsięwzięcia w ramach konkursu IDUB against COVID-19.

Nie zabraknie nowoczesnego sprzętu pomiarowo-kontrolnego i unikalnego oprogramowania wykorzystywanego w bieżącej działalności zespołów badawczo-rozwojowych: Laboratorium Analiz Geoprzestrzennych (CENAGIS), Laboratorium Testowania Aplikacji Nawigacyjnych oraz Systemów Lokalizacyjnych, Zespole UAV Geolab, Zespole Inwentaryzacji, Modelowania i Ocen Stanu Obiektów Inżynierskich, Zespole Monitorowania Przemieszczeń i Analiz Deformacji oraz w Zespole Precyzyjnego Pozycjonowania GNSS oraz Modelowania Pola Grawitacyjnego.

Podczas spotkań będzie można nie tylko wysłuchać wystąpień, ale także zadać pytania za pośrednictwem systemu konferencyjnego.

Ramowy plan sesji naukowo-technicznych:

16 czerwca, godz. 10.00-13.00
• Zakład Geodezji i Astronomii Geodezyjnej;
• Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych;
• Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej;

23 czerwca, godz. 10.00-13.00
• Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauko o Środowisku Przyrodniczym;
• Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami;
• Zakład Kartografii.

Bieżące informacje o sesjach naukowo-technicznych, w tym formularz zgłoszeniowy, dostępne będą TUTAJ>>

Źródło: Wydział Geodezji i Kartografii PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Najlepszy mikroskop nie przyczyni się do rozwoju nauki, gdy go się trzyma w szafie

Ludwik Hirszfeld

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI