Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze w Politechnice Warszawskiej

Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze w Politechnice Warszawskiej

„Jak nauka powinna wspierać biznes i odwrotnie” to główne zagadnienia omawiane podczas Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Wydarzenie miało miejsce w dniach 15-16 czerwca br. w Politechnice Warszawskiej.

Podczas spotkania Walne Zebranie Członków Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego wybrało nowe władze stowarzyszenia. Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich został powołany na stanowisko Prezesa Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Wiceprezesem został Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej. Do zarządu stowarzyszania weszli: Andrzej Graboś, Prezes POLMOTORS SA, Andrzej Jonas, Prezes i Redaktor Naczelny Warsaw Voice oraz Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W spotkaniu wzięła także udział Barbara Dietrich - małżonka założyciela i pierwszego Prezesa Stowarzyszenia - prof. Marka Dietricha, Rektora Politechniki Warszawskiej w latach 1990-1996.

Obrady Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego otworzyli: prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej oraz Krzysztof Pietraszkiewicz, nowo powołany Prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego.

O „Współpracy z przemysłem w kształceniu inżynierów z punktu widzenia uczelni” opowiedział prof. Jerzy Lis, Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej ds. współpracy. Następnie prof. Anna Kosieradzka, Prodziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej zabrała głos w temacie „Modele dojrzałości jako narzędzie ciągłego doskonalenia organizacji”. Treść „Kluczowych czynników sukcesu współpracy biznes-nauka” przybliżył zgromadzonym Ryszard Pazdan, Prezes Atmoterm S.A. Z kolei dr Agnieszka Skala z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej wprowadziła zgromadzonych w temat „Współpracy między nauką a startupami w Polsce  z perspektywy badawczej”.

Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze założono w 1992 roku w celu budowania współpracy między środowiskiem akademickim i gospodarczym. Od tego czasu Forum stało się płaszczyzną dialogu między osobami kierującymi organizacjami gospodarczymi, a rektorami wyższych uczelni publicznych i prywatnych. Obecnie członkami Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego są rektorzy uczelni oraz osoby kierujące podmiotami gospodarczymi. Stowarzyszenie aktywnie wspomaga transfer technologii i wspiera inicjatywy stymulujące współpracę szkół wyższych z sektorem gospodarczym.

Źródło: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW