Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / O nowych technologiach w sektorze wodno-ściekowym

O nowych technologiach w sektorze wodno-ściekowym

W dniach 12-14 lutego 2020 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW odbyła się konferencja dla młodych naukowców z cyklu Polish IWA Young Water Professionals Conference. Tematem przewodnim były nowe technologie w sektorze wodno-ściekowym.

Konferencję naukowo-techniczną „2nd Polish IWA Young Water Professionals Conference” zorganizował Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW.  Jej przewodni temat brzmiał „Emerging Technologies in Water and Wastewater Sector”.

W wydarzeniu wzięło udział 128 uczestników, w tym 8 z zagranicy. Uczestnicy reprezentowali 17 jednostek naukowych, w tym 5 z zagranicy. Podczas konferencji wygłoszono 37 referatów i zaprezentowano 32 postery, w tym odpowiednio 7 i 2 z zagranicy.

Wydarzenie objęła patronatem naukowym Sekcja „Inżynieria Sanitarna” Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Honorowego patrontu udzieliły następujące instytucje: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śrdódlądowej, Ministerstwo Rozwoju, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Źródło: Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW
Zdjęcia: fot. Krystian Dobuszański

CYTAT TYGODNIA

"

 

Na tym świecie nie ma nic równie trudnego do zdobycia i równie łatwego do stracenia jak zaufanie

Haruki Murakami

"

2
Paź

Inauguracja roku akademickiego w Płocku

11:00

10
Paź

Targi KONIK 2020

10:00 - 11 Paź 16:00

10
Paź

Noc Innowacji

10:00 - 23:45

12
Paź

XXV Targi Pracy na WEiTI PW

08:00

16
Paź

Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich

00:00 - 18 Paź 00:00

20
Paź

Inżynieria Ruchu Lotniczego 2020

10:00 - 21 Paź 13:00

23
Paź

Forum Inżynierów Przyszłości - online

09:30 - 25 Paź 17:15

29
Paź

Targi CSR

09:00 - 17:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego